Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Ενέργεια

 • Kανονισμός 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 339/93

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
  2. Ο παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτά πληρούν προδιαγραφές που παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια.
  3. Ο παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για τον έλεγχο προϊόντων από τρίτες χώρες.
  4. Ο παρών κανονισμός περιέχει τις γενικές αρχές σχετικά με τη σήμανση CE.

  Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
  Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη διαπίστευση, που χρησιμοποιείται σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση, όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από το αν η αξιολόγηση αυτή είναι υποχρεωτική ή όχι και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του οργανισμού που πραγματοποιεί τη διαπίστευση.

  Άρθρο 4 Γενικές αρχές
  1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.
  2. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν είναι οικονομικά σκόπιμο ή εφικτό να διαθέτει εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες διαπίστευσης, προσφεύγει, στο μέτρο του δυνατού, στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους.

 • Kανονισμός 1254/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών μονάδων εξαερισμού

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας για τις οικιακές μονάδες εξαερισμού.

  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακές μονάδες εξαερισμού οι οποίες:
  α) είναι μονοκατευθυντικής ροής (απαγωγής ή παροχής αέρα) με ηλεκτρική ισχύ εισόδου κάτω των 30 W·
  β) έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·
  γ) έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για σύντομα χρονικά διαστήματα, και συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών όσον αφορά την πυρασφάλεια, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

 • Implementation of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU): Energy Efficiency Obligation Schemes -European Implementation Assessment

  ThinkTankLogo19-04-2016
  In its 'Energy 2020 strategy' in 2010, the European Commission stated 'Energy efficiency is the most cost effective way to reduce emissions, improve energy security and competitiveness, make energy consumption more affordable for consumers as well as create employment, including in export industries'. A year later, the Commission presented a proposal for a Directive on energy efficiency, which entered into forced on 4 December 2012. A further three years later, the European Implementation Assessment was launched to accompany the ITRE Committee in its scrutiny of the implementation of the directive. Input was received from three independent groups of experts representing: CPMC SPRL, the University of Oxford and the University of Sussex, and Fondazione Eni Enrico Mattei.
 • Energy Community Prospects and challenges

  ThinkTankLogo
  The Energy Community Treaty (ECT) was signed in 2005. Its principal objective is to expand the EU internal energy market to neighbouring countries ('Contracting States') that are willing to adopt the EU energy acquis. The Energy Community (EnC) includes a
  permanent secretariat based in Vienna and a set of decision-making institutions. The Ministerial Council meets annually and makes all key strategic decisions. Detailed preparatory work is carried out by the Permanent High-Level Group, which meets more frequently. The EnC Secretariat is responsible for monitoring, assisting and enforcing implementation of the energy acquis in the Contracting States.

 • Biomass for electricity and heating Opportunities and challenges

  ThinkTankLogo17-09-2015
  Biomass is a renewable energy source which can be used to produce electricity, heat and transport fuels. It accounts for roughly two thirds of renewable energy in the European Union (EU). Although biomass can come from many different sources, wood is by far the most common.
  Under EU legislation, biomass is carbon neutral, based on the assumption that the carbon released when solid biomass is burned will be re-absorbed during tree growth. Current EU policies provide incentives to use biomass for power generation.
  At present, there are no binding sustainability criteria for biomass at EU level, although some exist at national and industry level. Opportunities and challenges related to biomass have to do with greenhouse gas emissions (biomass can contribute to reducing carbon emissions, but emissions may not be fully accounted for);

 • 4 - φιλμάκι: Αιολική Ενέργεια

  Παραγωγή: Media Studios   Σκηνοθεσία: Daina Papadaki

 • "Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021

  ee labelΕρώτηση με αρ. 23.06.012.01.278, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Εντός του 2021 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκήρυξε το σχέδιο χορηγιών με τίτλο "Ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021 (θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμός των δύο)" με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €7.310.000.

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835