Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Ζώα

 • Εκτροφή κουνελιών στην Κύπρο - Undercover investigation

  Το καλοκαίρι του 2014 η μονάδα ερευνών του Compassion in World Farming έκανε μια έρευνα για τις συνθηκες που επικρατούν σε φάρμες κουνελιών. Η έρευνα κάλυψε και την Κύπρο.  Η ανακοίνωση που έχουν εκδώσει ειναι αυτή:

 • Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διακίνηση σκύλων σε δημόσιους χώρους στα όρια των Δήμων

  Η έκθεση στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου είναι εδώ. Το κείμενο πιο κάτω είναι αυτούσια η έκθεση αλλά με συνδέσεις στις νομοθεσίες στις οποίες γίνεται αναφορά.

  dog walking

  Αρ. Φακ.: Α/Π 1172/2011, Α/Π 2151/2013    Α/Π 2548/2013, Α/Π 530/2014 και Α/Π 549/2014

  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

  Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
  Προϊστάμενη: Ελένη Χατζηττοφή, Ερευνών Λειτουργός: Νιόβη Γεωργιάδη Λευκωσία, 5 Αυγούστου 2014


  1.   Τα παράπονα
  Στο Γραφείο μου έχουν υποβληθεί παράπονα αναφορικά με περιορισμούς ή και απαγόρευση που επιβάλλουν δημοτικές αρχές στη διακίνηση σκύλων σε δημόσιους χώρους όπως στα πάρκα / δημόσιους χώρους πρασίνου. Οι παραπονούμενοι τονίζουν το δικαίωμα τους για περίπατο με τους σκύλους τους σε δημόσιους χώρους αναγνωρίζοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις τους να είναι δεμένοι οι σκύλοι με λουρί και να μη ρυπαίνουν τους χώρους διακίνησης τους.

 • Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

  seaweed21 Ιουνίου 2020

  Κο Σάββα Περδίου,
  Υφυπουργό Τουρισμού,

  Θέμα: Διαχείριση φυκιών

  Από τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου ερχόταν τακτικά στην επιφάνεια.

  Φέτος το πρόβλημα και πάλι ήταν έντονο και νομίζω ότι οι υπηρεσίες του κράτους έχουν αργήσει πολύ να ασχοληθούν με το θέμα.
  Το πρόβλημα με τα φύκια έχει δύο πτυχές, η πρώτη είναι που θα εναποθέτονται μέχρι να σταλούν για επεξεργασία και το δεύτερο και κυριότερο είναι η διαχείριση τους.
 • Αποκοπή ουράς των χοίρων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.184, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  Farm1«Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στις 20 Μαΐου 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει την αποκοπή της ουράς των χοίρων ως ένα σοβαρό πρόβλημα ευημερίας των ζώων φάρμας στην Κύπρο, μια πρακτική που παραβιάζει, όπως αναφέρεται στην επιστολή, ευρωπαϊκή νομολογία.
 • Απάντηση Υπ. Εσωτερικών

  Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ.φακ. 02.10.014 και ημερ. 3 Μαρτίου 2009 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι έχω μελετήσει την επιστολή σας με πολλή προσοχή. Από ότι γνωρίζω στο παρελθόν έχει μελετηθεί σε βάθος το θέμα παραστάσεων με Τσίρκα.

  Έχουν γίνει επανειλημμένες συσκέψεις με αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες κάτω από την αιγίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έγιναν επισκέψεις σε Τσίρκα που είχαν επισκεφτεί την Κύπρο, έγινε εντατικός έλεγχος των συνθηκών κράτησης των ζώων και της ευημερίας των ζώων και έχει εκδοθεί «Κώδικας Κατευθυντηρίων Οδηγιών» για την εισαγωγή τσίρκων στην Κύπρο. Είναι γνωστό ότι για τη μετακίνηαη ενός Τσίρκου μεταξύ κρατών μελών εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1739/2005. Επίσης για να ξεκινήσει το ταξίδι του για την Κύπρο πρέπει να εξασφαλίσει όδεια για επιδείξεις ζώων από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το όρθρο 11 του Νόμου για την Ευημερία των ζώων Αρ. 46(1)/94.
  Είναι γεγονός ότι αρκετές οργανώσεις που ανήκουν στην κίνηση «Animal Rights Movement» είναι υπέρ της απαγόρευσης παραστάσεων Τσίρκων με ζώα. Παρόλο τούτου, σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τις ίδιες ευρωπαϊκές οδηγίες για την ευημερία των ζώων και το διεθνές εμπόριο ζώων με εμάς, δεν απαγορεύουν τα Τσίρκα με ζώα.
  Για την αναφορά σας ότι τα ζώα «συνήθως είναι το αποτέλεσμα παράνομου εμπορίου», αυτό εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του Κανονισμού του Συμβουλίου (Council Regu/ation) EECj3626/82 of 3 December 1982 οπ the implementation ίπ the Community of the convention οπ international trade ίπ endangered species of wild fauna and flora, και οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των πιστοποιητικών των εν λόγω ζώων, θα πρέπει να προβαίνουν στους απαιτούμενους ελέγχους και να μην επιτρέπουν την εισαγωγή ζωων στην Κύπρο τα οποία είναι αποτέλεσμα παρ6νομου εμπορίου. Αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα τσίρκα, αλλ6 για όλες τις περιπτωσεις εισαγωγής ζωων στο νησί.
  Οποιοσδήποτε βασανισμός των ζωων σίγουρα είναι καταδικαστέος και εμπίπτει κ6τω από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου για την Ευημερία των Ζωων Αρ. 46(1)/94, του οποίου την αρμοδιότητα όπως επίσης έχει αναφερθεί προηγουμένως, έχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ΟΙ οποίες, από ότι γνωρίζω, απαιτούν την πιστή εφαρμογή του Νόμου.
  Έστω και αν απαγορευτούν τα Τσίρκα με ζώα και έχουμε Τσίρκα χωρίς ζώα, αυτό δε σημαίνει ότι θα π6ψει να «υπ6ρχουν πολλ6 αυτοκίνητα που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κατοικημένες περιοχές». Πριν από την έναρξη των παραστ6σεων του Τσίρκου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατ6θεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (τοπικές Αρχές, Αστυνομία, Πυροσβεστική γπηρεσία, κλπ.) για τη λειτουργία του Τσίρκου, κάτι που πιστεύουμε συμβάλει σημαντικά στη μείωση των προβλημάτων στα οποία αναφέρεστε.
  Με βάση τα πιο πάνω, έχω την άποψη ότι, εφόσον τα Τσίρκα έχουν όλες τις Ευρωπαϊκές άδειες και άδεια των Κτηνιατρικων Υπηρεσιών, θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές στην Κύπρο και να απαιτείται πιστή εφαρμογή των προαναφερθέντων κανονισμών, οδηγιών και νομοθεσιών.

 • Απάντηση Υπ. Γεωργίας

  Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2009, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
  Τόσο το ίδιο το Υπουργείο, όσο και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, συμμεριζόμαστε τη θέση σας σχετικά με τη χρήση ζώων στα τσίρκα, ή σε άλλες δραστηριότητες που έχουν στόχο τη ψυχαγωγία του κοινού.

 • άμεση λήψη μέτρων για τη μείωση κατά το ήμισυ έως το 2025 της σπατάλης τροφίμων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.406, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
  «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2012 εξέδωσε ψήφισμα μέσω του οποίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων για τη μείωση κατά το ήμισυ έως το 2025 της σπατάλης τροφίμων. Το 50% των τροφίμων (υγιεινά τρόφιμα και τρόφιμα που δεν έχουν λήξει) σπαταλιέται κάθε χρόνο στην Ευρώπη από νοικοκυριά, σουπερμάρκετ και εστιατόρια, την ίδια στιγμή που 79 εκατομ. πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας και 16 εκατομ. εξαρτώνται άμεσα από την επισιτιστική βοήθεια που προσφέρουν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δεδομένου ότι η σπατάλη τροφίμων συμβαίνει σε όλο μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι λιανικής πώλησης, εστιάτορες και καταναλωτές), οι ευρωβουλευτές έκαναν έκκληση για την υιοθέτηση μιας συντονισμένης στρατηγικής που θα συνδυάζει πανευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς. Σε μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζεται ότι, εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, αυτή θα αυξηθεί κατά 40% μέχρι το 2020.
  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2025.»

 • Αδέσποτα και υπηρεσία θήρας

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.274, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι με την έναρξη της φετινής κυνηγετικής περιόδου εμφανίστηκε, όπως και κάθε χρόνο, το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας αδέσποτων σκύλων που αφήνονται ελεύθεροι από τους κυνηγούς στην ύπαιθρο, προκαλώντας σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους πολλών κοινοτήτων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Ταμείο Θήρας έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για τον έλεγχο των αδειών κυνηγιού και τον έλεγχο ηλεκτρονικού τσιπ στα κυνηγόσκυλα και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.»

 • TED talk - Food waste

   Οι Δυτικές κοινωνίες πετούν το ήμισυ σχεδόν των τροφών τους όχι διότι δεν είναι βρώσιμες-αλλά διότι δεν δείχνουν ελκυστικές. Ο Τρίστραμ Στιούαρτ ερευνά τα σοκαριστικά δεδομένα της διατροφικής σπατάλης, απαιτώντας να κάνουμε πιο υπεύθυνη χρήση των παγκοσμίων πόρων.

Σελίδα 5 από 6

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835