Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Ζώα

 • Φυλλάδιο πως να κάνετε κομποστοποίηση

  Το φυλλάδιο του Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος για το πως γίνεται η κομποστοποίηση είναι εδώ

  Πως να κάνετε κομποστοποίηση στο σπίτι

 • Υγειονομική Ταφή Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος (ΒΑ)

  Απάντηση ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.250, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  Υγειονομική Ταφή Βιοαποικοδομήσιμου Οργανικού Κλάσματος (ΒΑ)

  Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομ.08/12/2015,σε σχέση μετο πιο πάνω θέμακαι σημειώνω τα ακόλουθα:

  1.      Η Ευρωπαϊκή Οδηγία περί υγειονομικής ταφής 1999/31/ΕΚ έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς Κ.Δ.Π.562/2003, 618/2007και147/2014.Σύμφωνα με αυτούς,το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αποβλήτων που προορίζεται για υγειονομική ταφή, πρέπει να μειωθεί μέχρι τις15/07/2016στο35%της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το1995ή τον τελευταίο προ του1995χρόνο, για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία τηςEurostat.  Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο άρθρο5της Οδηγίας αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη τα οποία το1995ή το τελευταίο προ του1995έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία τηςEurostatπραγματοποίησαν διάθεση άνω του80%των αστικών τους αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, μπορούν να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων για περίοδο τεσσάρων ετών το πολύ, δηλαδή μέχρι το2020.

 • Τι κάνει τα κλαδεύματα ο Δήμος Λευκωσίας;

  Το βίντεο πιο κάτω δείχνει το συνεργείο του Δήμου Λευκωσίας που θρυμματίζει τα κλαδεύματα από τα δέντρα του δρόμου

 • Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

  GirlKissingHerDogΤο Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.
  Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη χώρα με την εισαγωγή άγριων ζώων.
  Στα κυπριακά σπίτια αυλές θα βρείτε πιθήκους, αγριόγατες, φίδια, ελάφια και ότι άλλο φανταστείτε σαν pets.

 • Σχεδιασμοί για διαχείριση των απορριμμάτων από τα ξενοδοχεία της Πάφου

  Πάφος: Η επαρχιακή επιτροπή Πάφου του ΠΑΣΥΞΕ μέσα στα πλαίσια της απόφασης για διαχείριση των απορριμμάτων από τις ξενοδοχειακές μονάδες για σκοπούς παραγωγής ενέργειας, είχε συνάντηση με ομάδα ειδικών επιστημόνων. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου, προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Δήμων και κοινοτήτων, στα όρια των οποίων λειτουργούν ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Στειρώσεις και ευημερία των γάτων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.165, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να επαναφέρει το ποσό των €50.000 που δινόταν κάθε χρόνο από την κυβέρνηση για στειρώσεις γατών.» 

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.166, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού των γατών, τις στειρώσεις και γενικότερα την ευημερία των γατών.» 

 • Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης

  Κ.Δ.Π. 359/2019


  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:


  3. -(1) Κανένα πρόσωπο δεν λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή.

  (2) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αναπαράγει ζώα για κερδοσκοπικό σκοπό ή να διαφημίζει τη δραστηριότητα αυτή χωρίς να λειτουργεί εκτροφείο.
  (3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αίτηση, σε έντυπο που καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
  (α) Το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτητή στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή τον αριθμό εγγραφής και την επωνυμία καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου
  (β) το είδος του υποστατικού
  (γ) τα είδη ζώων τα οποία θα παραμένουν στο εν λόγω υποστατικό
  (δ) κάτοψη του υποστατικού στην οποία να προσδιορίζονται οι θέσεις και οι διαστάσεις:
  (ί) των χώρων κράτησης των ζώων και των λοιπών χώρων που χρησιμοποιούνται,
  (ίί) των τεχνικών εγκαταστάσεων και
  (ίίί) των περιφράξεων·
  (ε) αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής 
  ..........

  Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ Κ.Δ.Π. 359/2019.

   

 • ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  [pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
  Βρυξέλλες, 3.12.2008
  COM(2008) 811 τελικό
  ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  {SEC(2008) 2936}
  ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  1. Εισαγωγη
  Η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ εξακολουθεί να συνοδεύεται από αυξανόμενους όγκους αποβλήτων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται απώλεια υλικών και ενέργειας, περιβαλλοντικές ζημίες και αρνητικές συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Στρατηγικός στόχος της ΕΕ είναι να περιορισθούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες και η ΕΕ να μετατραπεί σε ενεργειακά αποδοτική «κοινωνία της ανακύκλωσης»[1].
  Η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται ήδη από μεγάλο όγκο κανονιστικών ρυθμίσεων, υπάρχουν όμως ακόμη δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της διαχείρισης ορισμένων κύριων ροών αποβλήτων.

 • Πόσοι σκύλοι σε κατοικίες;

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.191, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει τον περί Σκύλων Νόμο με την προσθήκη πρόνοιας για το ελάχιστο εμβαδόν κατοικίας ανά σκύλο, ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται η ευημερία του σκύλου, καθώς επίσης κατά πόσο μπορεί να υπάρξει καθορισμός μέγιστου αριθμού σκύλων που δικαιούται κάποιος να διατηρεί εντός και εκτός οικίας.

  Η σχετική ερώτηση γίνεται μετά από παράπονα πολιτών.»

 • Πόσες γάτες στειρώνονται;

  image004Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.044, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2022, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου
  «Με αφορμή τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων, οργανωμένων συνόλων και πολιτών για τον ανεπαρκή αριθμό στειρώσεων αδέσποτων γατών που προσφέρονται από τους οικείους δήμους και κοινότητές τους, καθώς και τις ανησυχίες που εκφράζουν για την αποτελεσματικότητα του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γατών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμός

  Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμοί

  [Ποια ζώα επιτρέπεται να πωλούνται, κάτω από ποιες συνθήκες, τι δικαιούμαστε στο σπίτι κλπ]

  3.- (1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται αναφορικά με την κατοχή και πώληση
  ζώων.
  (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται:
 • Πατάτες: Μισό χωράφι χωρίς compost και το άλλο μισό με 1κιλό ανα τετ μέτρο

  Για Ολόκληρητην οθόνη εδώ

 • Παρουσίαση: Κεντρική Κομποστοποίηση στη Λευκωσία

  Πως γίνεται η κομποστοποίηση σε κεντρικό σημείο  Για ολόκληρη την οθόνη. Αν οι εικόνες είναι λάθος αυξήστε τη διάρκεια σε 4 ή περισσότερο
   Φυλλάδιο - Πως να κάνετε Κομποστοποίηση στο σπίτι

 • Παρουσίαση για κομποστοποίηση -powerpoint

  Για ολόκληρη την οθόνη πατάτε εδώ

 • Παρουσίαση για Κομποστοποίηση

  Παρουσίαση που έκανα στις 14/05/2009 στο συνέδριο για το Waste Management and the Cyprus Tourism Industry
  icon Παρουσίαση για κομποστοποίηση - Compost presentation (3.25 MB 2009-05-13 20:50:07)

Σελίδα 1 από 6

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 23
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 576

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 227
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 181
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 731
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3736