Ποιότητα του αέρα

Απάντηση Υπ Υγείας για Ποιότητα του αέρα στην Κύπρο 2012
Βίντεο και εκπομπές σχετικά με την ποιότητα του αέρα
ΕΕ - στο δικαστήριο για την ποιότητα του αέρα
ΕΕ αποφάσεις για την ποιότητα του αέρα - αφορά την Κύπρο παράταση
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Έξυπνη προβολή της Ποιότητας του αέρα στη Σεούλ
Επίδραση της ποιότητας του αέρα στην υγεία μας
Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες εκφράζει αντιρρήσεις για τη μεγάλη πλειονότητα των αιτήσεων που υπέβαλαν κράτη μέλη προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ποιότητα του ατμοσφαιρι
Η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο το 2016
Κ.Δ.Π. 111/2007 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα)
Κ.Δ.Π. 193/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κ.Δ.Π. 194/2004 Οι περἰ της Ποιότητας τον Ατμοσφαιρικoύ Αέρα (Όζον στον Ατμοσφαιρικό Αέρα)
Κ.Δ.Π. 379/2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΚΑΔΜΙΟ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007)
Καλυτερεύει η ποιότητα του αέρα
Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

Περιβαλλοντικά Νέα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Environment | All Environment News

Environment | All Environment News

Cookies