Εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης ημιακάθαρτων νερών.

 

Το Σχέδιο Επιδότησης για ανόρυξη γεωτρήσεων ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Σκοπός της εγκατάστασης του αναφερόμενου συστήματος είναι η επεξεργασία των ημιακάθαρτων νερών και η επαναχρησιμοποίηση τους για άρδευση των κήπων ή για τα αποχωρητήρια του υποστατικού από το οποίο προέρχονται τα ημιακάθαρτα νερά.  Μετά την εγκατάσταση ο αιτητής θα πρέπει να προχωρήσει σε χημική ανάλυση του ανακυκλωμένου νερού σε διαπιστευμένο εργαστήριο για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών του απαιτούμενου νερού.

Η επιδότηση για κάθε κατοικία έχει καθοριστεί σε 3000 ευρώ.

 

Η χορηγία δίδεται με τις εξής προϋποθέσεις:

·         Εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης ημιακάθαρτων νερών αφού πρώτα υπάρξει συνεννόηση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

·         Χρησιμοποίηση αποκλειστικά ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση των κήπων ή και τη λειτουργία των αποχωρητηρίων της οικοδομής.

·         Η νέα εγκατάσταση μη πόσιμου νερού πρέπει να είναι ξεχωριστή από την υφιστάμενη του πόσιμου νερού και δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους για αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης του πόσιμου νερού.