Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 353):

Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές. Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(θ) του περί Δήμων Νόμου, τους περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμους του 1992 και 1996 και τους περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 1996, για τη χρήση και λειτουργία δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή, Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Από στοιχεία που τηρούν οι Δήμοι, φαίνεται ότι στα όρια 22 Δήμων λειτουργούσαν, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας ΄Εκθεσης, συνολικά 876 δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, από τις οποίες οι 697 λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, καθότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.  Σημειώνεται ότι για 50 δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές εκδόθηκε αντικανονικά άδεια λειτουργίας, χωρίς να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Α/Α

Δήμος

Συνολικός αριθμός δεξαμενών

Δεξαμενές με άδεια λειτουργίας

Δεξαμενές με άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε αντικανονικά

Δεξαμενές χωρίς άδεια λειτουργίας

1

Λευκωσίας

12

0

0

12

2

Λεμεσού

13

6

0

7

3

Λάρνακας

23

1

0

22

4

Πάφου

219

54

0

165

5

Πόλης Χρυσοχούς

26

10

0

16

6

Αθηένου

1

1

0

0

7

Αραδίππου

1

0

0

1

8

Παραλιμνίου

133

3

0

130

9

Μέσα Γειτονιάς

2

0

0

2

10

Αγίου Αθανασίου

14

1

0

13

11

Λατσιών*

5

0

3

2

12

Λακατάμιας

1

0

0

1

13

Έγκωμης

3

0

0

3

14

Αγλαντζιάς

2

0

0

2

15

Στροβόλου

4

1

0

3

16

Κάτω Πολεμιδιών

2

0

0

2

17

Γερμασόγειας

132

19

0

113

18

Δερύνειας

1

0

0

1

19

Αγίας Νάπας*

176

0

45

131

20

Γεροσκήπου

55

26

0

29

21

Πέγειας

49

7

0

42

22

Ιδαλίου*

2

0

2

0

 

Σύνολο

876

129

50

697

*Οι άδειες λειτουργίας στους εν λόγω Δήμους εκδόθηκαν αντικανονικά, καθότι οι δεξαμενές δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και των σχετικών Κανονισμών.

Συγκεκριμένα, για παραχώρηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ Νόμο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών, αναφορικά με τη δεξαμενή και όλες τις άλλες κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία της, βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αναφορικά με τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που άπτεται της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για συμμόρφωση των ιδιοκτητών των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι, σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 5.3.2007, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστά ποινικό αδίκημα και υποδεικνύεται όπως οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν χωρίς άδεια, εντοπισθούν και καταγγελθούν στην Αστυνομία.

Σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ημερ. 22.9.2009, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή σημείωμα της Υπηρεσίας μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αναφέρεται ότι, μετά από οδηγίες που δόθηκαν στον Αρχηγό της Αστυνομίας για διεξαγωγή ανακρίσεων για τη διαπίστωση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων, διαπιστώθηκε ότι το 2007 λειτουργούσαν και ενδεχομένως να εξακολουθούν να λειτουργούν πέραν των 700 δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών, χωρίς άδεια.  Με την επιστολή του αυτή ο Γενικός Εισαγγελέας ζητά από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών να ενημερώσει σχετικά τους Δήμους και τις Κοινοτικές Αρχές και να τους καλέσει να συνεργαστούν με την Αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν τα παράνομα υποστατικά και χώροι και να καταγγελθούν.