Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.147, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κάτω Πύργου εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την απουσία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος οικιακών λυμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς αντιμετώπισης του προβλήματος της αποχέτευσης των οικιακών λυμάτων στην περιοχή Τηλλυρίας, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.147, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.147 και ημερομηνία 23.9.2011, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 5.10.2011 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

(α)    Μετά την περιφερειακή σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών, που έγινε στις 4.10.2010 στον Παχύαμμο, και σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας στις 7.10.2010, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, των Υγειονομικών Υπηρεσιών και των Κοινοταρχών Κ. Πύργου και Πηγαινειών, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

        (i)     Να προωθηθεί ως προσωρινή λύση η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας των βοθρολυμάτων, για την εξυπηρέτηση του Κάτω Πύργου και των γύρω κοινοτήτων, στον ίδιο χώρο όπου έχει προταθεί να κατασκευαστεί ο βιολογικός σταθμός και ο οποίος θα αποτελέσει τμήμα του ολοκληρωμένου Σταθμού Επεξεργασίας των Λυμάτων.

        (ii)    Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να προβεί στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και σε προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους.

        (iii)    Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αγοράς βυτιοφόρου οχήματος ή επιχορήγησης της μεταφοράς και απομάκρυνσης των λυμάτων σε εγκεκριμένο χώρο, ώστε το κόστος να μην είναι δυσβάστακτο και αποτρεπτικό για τις κοινότητες.

(β)    Στις 12.1.2011 το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων συγκάλεσε επίσκεψη όλων των αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών στον Κάτω Πύργο, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι όλοι συμφωνούσαν ότι ο καταλληλότερος χώρος για τη χωροθέτηση του σταθμού επεξεργασίας βοθρολυμάτων, και αργότερα της κατασκευής του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, ήταν εντός του τεμαχίου με αρ. 393, Φ/Σχέδιο XVIII. Επειδή, όμως, το εν λόγω τεμάχιο εμπίπτει στα όρια της κοινότητας Πάνω Πύργου, το Τ.Α.Υ. ζήτησε γραπτώς από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου Π. Πύργου, για το χώρο όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση του Σταθμού, εφόσον αυτή κρίνεται αναγκαία για την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

(γ)    Για το σκοπό αυτό, στις 4.5.2011 πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στο Γραφείο του Επάρχου Λευκωσίας, στην οποία παρευρέθηκαν οι Κοινοτάρχες Πάνω και Κάτω Πύργου και εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, και κατά την οποία ο Κοινοτάρχης Π. Πύργου εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την προτεινόμενη χωροθέτηση του Σταθμού επεξεργασίας βοθρολυμάτων στο τεμάχιο 393, που εμπίπτει στα όρια Π. Πύργου. Παρόλα αυτά, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του, ο Κοινοτάρχης του Πάνω Πύργου αποδέχτηκε εισήγηση του Επάρχου Λευκωσίας όπως, μαζί με τον Κοινοτάρχη Κάτω Πύργου, επισκεφθούν διάφορους βιολογικούς σταθμούς που λειτουργούν σε Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας για να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει δυσοσμία ή επηρεασμός του περιβάλλοντος. Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίθηκαν στις υποδείξεις των αρμόδιων λειτουργών για ορισμό ημερομηνίας επίσκεψης σε βιολογικούς σταθμούς, με αποτέλεσμα το όλο θέμα να βρίσκεται σε εκκρεμότητα και να μη μπορεί να προχωρήσει η εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) για το έτος 2012 δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πιστώσεις για υλοποίηση του υπό αναφορά έργου.

(δ)    Σε ό,τι αφορά τέλος το θέμα της μεταφοράς των λυμάτων σε εγκεκριμένο χώρο και την εξέταση του ενδεχόμενου/δυνατότητας επιχορήγησης μέρους της σχετικής δαπάνης, ο Έπαρχος Λευκωσίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 14.6.2011, με τη συμμετοχή του Κοινοτάρχη Κ. Πύργου, στην οποία συζητήθηκε η μεταφορά των βοθρολυμάτων στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων στη Βαθειά Γωνιά. Και ενώ ο Έπαρχος ανέμενε να ενημερωθεί από την Κοινότητα Κ. Πύργου, σχετικά με τις οχηματοδιαδρομές, του κοινοποιήθηκε επιστολή του Κοινοτάρχη Κ. Πύργου προς το Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι δεν επετράπη να περάσουν τα βυτιοφόρα οχήματα, που μετέφεραν βοθρολύματα της Κοινότητάς του, από το οδόφραγμα Λιμνίτη με τελική κατάληξη τη Βαθειά Γωνιά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναμένονται τα αποτελέσματα των διαβημάτων που γίνονται από πλευράς του Κοινοτάρχη Κάτω Πύργου με το Υπουργείο Εξωτερικών, για την εξασφάλιση άδειας για τη διέλευση των βυτιοφόρων από το οδόφραγμα Λιμνίτη, και μετά θα προωθηθούν οι οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες.»

 

ΑΠ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.147