Πάφος: Την εξαίρεσή τους από το σχεδιασμό για την τρίτη φάση του αποχετευτικού συστήματος της μείζονος περιφέρειας Πάφου, ζητούν επισήμως πλέον Πέγεια και Τάλα. Παρά την μέχρι πρότινος θετική τους θέση, Δήμος Πέγειας και Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας ζητούν πλέον ακύρωση της συμπερίληψής τους στο αποχετευτικό, θεωρώντας ότι η οικονομική συγκυρία είναι σε βάρος τους, αφού στην δεδομένη κατάσταση δεν επιθυμούν να καταβάλλουν σημαντικά οικονομικά ποσά για αρκετά χρόνια πριν υλοποιηθεί το έργο. Επιπρόσθετα, η νέα κοινοτική Αρχή Τάλας υποστηρίζει ότι η γεωλογική ιδιομορφία της κοινότητας θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», Πέγεια και Τάλα έχουν διαμηνύσει ήδη την πρόθεσή τους να ζητήσουν επισήμως εξαίρεση από την επόμενη φάση του αποχετευτικού στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου. Οι αρμόδιοι του ΣΑΠΑ ενημέρωσαν ωστόσο ότι ακύρωση του σχεδιασμού, που περιλαμβάνει την Τάλα και την Πέγεια στην τρίτη φάση επέκτασης, μπορεί να γίνει μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η νέα αυτή θέση οφείλεται πρωτίστως στη διαπίστωση ότι η κακή οικονομική κατάσταση του κράτους και η πρόσφατη άρνηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να δανειοδοτήσει τα έργα του αποχετευτικού για την Τάλα, θα έχει ως συνέπεια να επωμισθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι κάτοικοι των δύο αυτών περιοχών το κόστος της φορολόγησης για ένα έργο που πιθανότατα θα υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια.

Αρνητική συνισταμένη θεωρείται από τις Αρχές της Τάλας και η ιδιομορφία του εδάφους της κοινότητας, με τις συνεχείς υψομετρικές διαφορές, γεγονός που εκτιμάται ότι θα εκτοξεύσει το κόστος του αποχετευτικού για τους κατοίκους, αφού σχεδόν όλα τα υποστατικά θα χρειασθεί να λειτουργούν με αντλιοστάσιο.

Αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ» κάνουν επίσης λόγο για διαφοροποίηση της θέσης των δύο Αρχών και όσον αφορά στο θέμα του σταθμού επεξεργασίας των λυμάτων. Εκτιμάται, ειδικότερα, ότι η απόσταση από την Τάλα και την Πέγεια είναι πολύ μεγάλη μέχρι το σταθμό στην Αχέλεια και ζητείται η διενέργεια νέων μελετών για χρήση υφιατάμενων εγκαταστάσεων λυμάτων στην περιοχή των ξενοδοχείων της Χλώρακας.

Read Full Article