Πριν λίγο καιρό σε μια συνάντηση που είχα με κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους μου έκαναν παράπονο για το μεγάλο κόστος που επωμίζονται οι Τοπικές Αρχές για την κατασκευή οχετών για τα νερά της βροχής.

Η απάντηση που έδωσα ήταν ότι όπως και σε άλλες χώρες θα πρέπει όποιος βγάζει το νερό της βροχής έξω στο δημόσιο δρόμο να πληρώνει. Μάλιστα σε ορισμένες χώρες η χρέωση είναι τόσο ψηλή που η επιλογή των ιδιοκτητών είναι να χειριστούν το νερό οι ίδιοι στο οικόπεδό τους για να μην το βγάλουν έξω στο δημόσιο.

Οι τεχνικές αυτές είναι παλιές και μάλιστα έχουν εδώ και χρόνια αναπτυχθεί στο εξωτερικό και τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση των νερών της βροχής.

Ένας πολύ διαδομένος τρόπος είναι η συλλογή του νερού για επαναχρησιμοποίηση στο κτήριο.

Όμως μια άλλη τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί και σε ανοικτούς χώρους όπως π.χ. χώρους στάθμευσης βασίζεται στο να βοηθά το υπέδαφος να απορροφήσει το νερό.

Το πιο ωραίο όμως είναι ότι με την τεχνική αυτή, η βλάστηση και ιδιαίτερα τα δέντρα μεγαλώνουν εντυπωσιακά!

Η τεχνική απορρόφησης των νερών από τη γη είναι γνωστή σαν Soakaways ή French drains.

Το πρώτο βήμα είναι να υπολογιστεί σωστά ο όγκος του νερού της βροχής σε σχέση με το χώρο που υπάρχει. Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει εύκολα με βάση στοιχεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο από την μετεωρολογική υπηρεσία για την βροχόπτωση και την επιφάνεια του χώρου.

Κατασκευαστικά χρειάζεται να εγκατασταθούν οι σωλήνες που θα συλλέγουν το νερό από την οροφή ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθεί το νερό κάτω από το χώμα υπάρχουν πολλές επιλογές.

Τα οφέλη από μια τέτοια εγκατάσταση είναι πάρα πολλά αφού πρώτα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η υγρασία στο έδαφος και αν το επιτρέπει το υπέδαφος ακόμη και εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων.

Ένας απλός και παραδοσιακό τρόπος είναι το σκάψιμο ενός βαθιού αυλακιού στο κάτω μέρος του οποίου βάζουμε σκύρα (τσιακκίλι) ή ακόμη και ανακυκλωμένα μπάζα και κατά μήκος του αυλακιού τοποθετείται μια σωλήνα με τρύπες για να διανέμει το νερό. Η σωλήνα καλύπτεται και πάλι τσιακκίλι και μετά καλύπτεται όλο με χώμα.
From Various

Αυτό μπορεί να γίνει και με κάθετα μικρά πηγάδια γεμάτα όμως με σκύρα για να μην κλείσουν από το χώμα. Όσοι έχουν αχρησιμοποίητους απορροφητικούς λάκκους των αποχετευτικών τους μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν γι αυτό το σκοπό καλύτερα παρά να τους κλείσουν.

Μια άλλη πιο μοντέρνα τεχνική χρησιμοποιεί πλαστικούς κύβους οι ταιριάζουν ο ένας με τον άλλο για να γίνει όποιο ορθογώνιο σχήμα ταιριάζει με το χώρο. Αυτή η τεχνική προσφέρει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να διαχειριστεί μικρές και πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το νερό της βροχής διοχετεύεται με σωλήνες μέσα στους κύβους.

-  

Για να μην γεμίσει η κατασκευή με χώματα οι κύβοι τυλίγονται με γεω-ύφασμα το οποίο αφήνει το νερό να περάσει. Η όλη κατασκευή καλύπτεται με χώμα.

 

Έτσι το νερό της βροχής διοχετεύεται στο κενό χώρο μέσα στους κύβους και σιγά σιγά διαπερνά το γεωύφασμα και το απορροφά η γη.

Με τις τεχνικές αυτές τα οφέλη είναι πολλά, γιατί το νερό της βροχής μένει στο τεμάχιο του ιδιοκτήτη μειώνοντας έτσι δραματικά τα έξοδα της Τοπικής Αρχής για την κατασκευή οχετών, πετυχαίνουμε αύξηση της υγρασίας τους εδάφους που είναι ευεργετική για την βλάστηση και τα δέντρα και ανάλογα με το υπέδαφος μπορεί να εμπλουτιστούν τα υπόγεια νερά.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος
Http://perivallon.eu