Φιλμάκι του Αμερικανικού Οργανισμού Περιβάλλοντος γνωρστού σαν EPA για τη σωστή διαχείριση του νερού της βροχής (στα αγγλικά) πράσινες στέγες, στέρνες και άλλες τεχνικές περιγράφονται στο βίντεο.