Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.68 ):

Μονάδες Αφαλάτωσης. Μετά την πρόσφατη αναβάθμισή τους, η δυναμικότητα παραγωγής  των μονάδων αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας ανέρχεται σήμερα στα 60.000 και 62.000 κ.μ. νερού την ημέρα, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια του έτους βρισκόταν σε λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, με δυναμικότητα παραγωγής 20.000 κ.μ. νερού την ημέρα και η μονάδα αφαλάτωσης των γεωτρήσεων Γαρύλη, με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 9.000 κ.μ. νερού, ενώ εντός του 2010 αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου, δυναμικότητας 30.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 
Στις 7.8.2009, υπογράφτηκε, κατόπιν διαγωνισμού, σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στη  Λεμεσό η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2011 και θα παράγει 40.000 κ.μ. νερού την ημέρα, με δυνατότητα επέκτασης στα 60.000 κ.μ. νερού. 
Η τιμή αγοράς νερού καθορίστηκε στα €0,8725 ανά κ.μ. και το συμβόλαιο έχει διάρκεια 20 χρόνια.  Το Φεβρουάριο 2012 αναμένεται να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης της ΑΗΚ, δυναμικότητας 60.000 κ.μ. νερού την ημέρα. 
Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις για τις δύο κινητές μονάδες (της Μονής και της Πάφου) έχουν διάρκεια τρία χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το συνολικό κόστος για την αγορά νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης ανήλθε, κατά το 2009, σε €49,4 εκ. και αντιπροσωπεύει την αξία 49,7 εκ. κ.μ. αφαλατωμένου νερού, σε σύγκριση με €36,3 εκ. για  33,2 εκ. κ.μ. το 2008.