Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 58 ):

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την  ΚΔΠ 668/2004, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και το αργότερο έως τις 31.12.2008, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.

Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ το οποίο αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2009. Παράλληλα, αδειοδοτήθηκαν πέντε εγκαταστάσεις για ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων ΑΗΗΕ, ενώ εξετάζεται άλλη μία αίτηση.

Σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9.8.2010, βάσει του άρθρου 12 της Οδηγίας, η κατά κεφαλή ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ στην Κύπρο ανήλθε σε 2,84 χιλιόγραμμα ανά κάτοικο, σε σύγκριση με 3,05 χιλιόγραμμα για το 2007. Συνεπώς, οι ποσοτικοί στόχοι της Οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Τμήμα αναμένει ότι, μετά την πρόσφατη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ, οι στόχοι για την περίοδο 2009-2010 θα επιτευχθούν.

Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, με τη δραστηριοποίηση του συλλογικού συστήματος δημιουργήθηκαν πέραν των χιλίων σημείων συλλογής παλαιών συσκευών παγκύπρια, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 211

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 471
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3967
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11728
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2528
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4087