Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1124, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πακέτα μελανιών των εκτυπωτών αναγράφεται ότι αυτά μπορούν να επιστραφούν, όταν αδειάσουν, για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Παρ’ όλα αυτά οι εταιρείες αρνούνται να τα παραλάβουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική υποχρέωση για τους εισαγωγείς και διανομείς των μελανιών εκτυπωτών να παραλαμβάνουν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση τα άδεια πακέτα μελανιών των εκτυπωτών και αν υπάρχει σύστημα συλλογικής ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές.»

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1124, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερ. 18.05.2010, σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η ρύθμιση του θέματος της ευθύνης διαχείρισης της μελάνης εκτυπωτών βρίσκεται σε εκκρεμότητα αφού δεν έχει καταστεί δυνατή η κατάταξη τους είτε στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ή στα απόβλητα συσκευασιών, ρεύματα στα οποία ορίζεται ξεκάθαρα με βάση τη Νομοθεσία η ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων. Το θέμα έχει τεθεί προς συζήτηση με εκπροσώπους Μητρώων Παραγωγών ΑΗΗΕ.

Όσον αφορά την αναγραφή στη συσκευασία πώλησης της μελάνης της δυνατότητας επιστροφής όταν αδειάσουν, σημειώνεται ότι οι κατασκευαστικές εταιρείες, διαθέτουν ειδικό φάκελο με διεύθυνση στο εξωτερικό στην οποία μπορούν να επιστραφούν τα συγκεκριμένα απόβλητα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (το τέλος αποστολής είναι πληρωμένο από κατασκευαστή).

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στην Κύπρο υπάρχουν αδειοδοτημένοι διαχειριστές οι οποίοι αποδέχονται τέτοια απόβλητα με πρωταρχικό στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση, ενώ για περιπτώσεις όπου περιλαμβάνονται επικίνδυνες ουσίες (toners) χρεώνουν κάποιο ποσό για κάλυψη του κόστους, της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισής τους.

Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η περαιτέρω προώθηση της διαχείρισης των μελανιών εκτυπωτών, με την εντατικοποίηση των επαφών με τους εισαγωγείς.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

ΠΧ/ΗΚ/AP-23.06.009.04.1124


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 269
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 876

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 536
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4019
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11847
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2562