Για περιβαλλοντικά σωστή εκτέλεση των κατεδαφίσεων, θα πρέπει:
 1. Κληθεί αδειούχο συνεργείο για να αφαιρέσει τα συστήματα κλιματισμού όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία για την προστασία του όζοντος. Αυτό ισχύει και για ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους που πιθανό να βρίσκονται ακόμη στο κτίριο.
 2. Σταλούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στην ανακύκλωση. Σωλήνες, αλουμίνια και άλλα υλικά έχουν αξία και θα είναι ορθό να πωληθούν σε ανακυκλωτές.
 3. Εξεταστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αν υπάρχουν επικίνδυνοι χώροι που χρήζουν ειδικής προσοχής λόγω χημικών, ραδιενέργειας κλπ.
 4. Δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως αυτή.
 5. Τα έργα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προκαλέσουν πρόβλημα στην κοίτη του ποταμού.
 6. Ο εργολάβος που θα κάνει την κατεδάφιση εξηγήσει με σαφήνεια τι θα κάνει τα υλικά.
 7. Δοθεί προτεραιότητα στις εταιρείες που θα αποδείξουν ότι θα επαναχρησιμοποιήσουν /ανακυκλώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό των υλικών.

Φυσικά δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα αν είχαμε και στην Κύπρο κλάδο αδειούχων εταιρειών κατεδάφισης οι οποίες θα έκαναν τα πιο πάνω μέσα από τους όρους της άδειας λειτουργίας τους.


Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 269
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 876

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 536
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4019
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11847
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2562