seaweed21 Ιουνίου 2020

Κο Σάββα Περδίου,
Υφυπουργό Τουρισμού,

Θέμα: Διαχείριση φυκιών

Από τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου ερχόταν τακτικά στην επιφάνεια.

Φέτος το πρόβλημα και πάλι ήταν έντονο και νομίζω ότι οι υπηρεσίες του κράτους έχουν αργήσει πολύ να ασχοληθούν με το θέμα.
Το πρόβλημα με τα φύκια έχει δύο πτυχές, η πρώτη είναι που θα εναποθέτονται μέχρι να σταλούν για επεξεργασία και το δεύτερο και κυριότερο είναι η διαχείριση τους.

Όσον αφορά το χώρο επεξεργασίας νομίζω θα πρέπει σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την εναπόθεσή τους.

Το δύσκολο μέρος είναι η διαχείριση των φυκιών, τα οποία λόγω της περιεκτικότητας τους σε άλας, τα κάνει ακατάλληλα για χρήσεις που θα άρμοζαν παραδοσιακά σε τέτοιου είδους οργανικά απόβλητα.
Αν μπορούσαν να πλυθούν για να αφαιρεθεί το αλάτι τότε η διαχείριση τους θα ήταν πιο εύκολη (παραγωγή κομπόστ, βιοαέριου κλπ) αλλά λόγω και της έλλειψης νερού στη χώρα μας αυτό είναι δύσκολο.
Οι δύο πιο πιθανές επιλογές που αξίζει να διερευνηθούν περαιτέρω είναι:

Απόρριψη στη θάλασσα
Η επιστροφή της οργανικής ύλης των φυκιών στη θάλασσα ίσως να είναι η πιο σωστή περιβαλλοντική λύση. Αν αυτό γίνει θα πρέπει να επιλεγούν με προσοχή και επιστημονική μέθοδο τα σημεία απόρριψης, διασποράς κλπ, ούτως ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και να μην καταλήξουν πίσω στις ακτές.
Τα σχετικά έξοδα εδώ είναι η μελέτη επιλογής του χώρου απόρριψης στη θάλασσα, η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη στη θάλασσα.

Καύση για ανάκτηση ενέργειας
Δυστυχώς η χώρα μας δεν διαθέτει ακόμη ένα καυστήρα ο οποίος θα έδινε λύση σε πολλά άλλα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και την ανάκτηση ενέργειας.
Ο καυστήρας που καταλήγουν πολλά απόβλητα είναι αυτός του τσιμεντοποιείου στο Βασιλικό.
Τα σχετικά έξοδα είναι η συλλογή, μεταφορά και πιθανή χρέωση παραλαβής από το τσιμεντοποιείο ανά τόνο.

Πέραν από αυτά θα πρέπει να αναφέρω ότι για οποιασδήποτε επιστημονικές συμβουλές ο πιο κατάλληλος είναι ο Επίκουρος καθηγητής του ΤΕΠΑΚ Δρ Ιωάννης Βυρίδης ο οποίος ετοίμασε και ένα σχετικό σύντομο σημείωμα για τη διαχείριση των φυκιών το οποίο επισυνάπτω.

Παραμένω στη διάθεση σας για οτιδήποτε με χρειαστείτε,

Φιλικά,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Προοπτικές αξιοποίησης νεκρών θαλάσσιων φυκιών - seagrass
(Δρ Ιωάννης Βυρίδης, Τμήμα Χημικής Μηχανικής, ΤΕΠΑΚ)
Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και οι οποίες παρουσιάζουν τις προοπτικές αξιοποίησης νεκρών θαλάσσιων φυκιών. Είναι ωστόσο απαραίτητο να πραγματοποιηθούν μελέτες σε πιλοτική κλίμακα για πιο ακριβή αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα από τα νεκρά φύκια μπορούν να παραχθούν:

1. Βιοαέριο μέσω αναερόβιας χώνευσης
ΟΙ De Sanctis (2019α,β) εργαστηριακά έχουν βρει ότι τα νεκρά φύκη (P. Oceanica) λόγω του υψηλού ποσοστού λύγινης παράγουν μικρό ποσοστό βιοαερίου κατά την αναερόβια χώνευση (29 and 62 ml CH4/gVS). Η θερμική (132 0C) και η όξινη προ-επεξεργασία (HCL) τους αύξησε δραματικά το παραγόμενο βιοαέριο κατά την αναερόβια χώνευση ( 90-140 mL CH4 /gVS). Η ποσότητα αυτή όμως είναι χαμηλή σε σχέση με άλλα οργανικά απόβλητα (250 -500 ml CH4 /gVS).
Οι Balata, G. and Tola, A., 2018 πρότειναν το ξέπλυμα των φυκιών με νερό πριν την αναερόβια χώνευση και βρήκαν 257 ml CH4 /gVS. Επίσης, προτείνουν την αναερόβια συγχώνευση με άλλα απόβλητα.
Ο Misson (2020) επίσης έχει βρει παραγωγή μεθανίου της τάξης του 103–262 mL CH4/g Volatile Solids (VS). Σύμφωνα με την μελέτη του το κόστος για τη μεταφορά και εναπόθεση στις χωματερές (από Ιταλική παραλιακή πολή) είναι (280,000 €/y) και επεξεργάζοντας τα μέσω αναερόβιας χώνευσης, το κέρδος θα είναι 90,000€.

2. Παραγωγή βιο- αιθανόλης
Σε εργαστηριακές έρευνες έχουν δείξει ότι τα νεκρά φύκη αφού υποστούν ενζυμική κατεργασία, στη συνέχεια μέσω ζύμωσης είναι δυνατόν να παραχθεί αιθανόλη 0.46 kg/m3 h (Pilavtepe).
3. Κομπόστ
Οι Grassi et al. 2015, είχαν βρει ότι τα φύκια αφού ξεπλυθούν με νερό μπορούν να αναμιχθούν με απόβλητα κήπου και να δημιουργήσουν κομπόστ. Σημαντική παράμετρος είναι το ξέπλυμα τους με νερό για να μειωθεί η αλατότητα πριν την συγχώνευση τους με άλλα οργανικά απόβλήτα.

4. Τροφή σε ζώα
Σε μελέτη από τον Castillo έχουν δείξει ότι, τα φύκια αφού ξεπλυθούν με νερό μπορούν να καταναλωθούν από κατσίκια (225 and 450 g day−1 per goat).

5. Δημιουργία συσκευασιών με βάση τα νεκρά φύκη
Η μελέτη από Benito-González έδειξε τη δημιουργία bio-based materials for food packaging καθώς και εξαγωγή κυτταρίνης από τα νεκρά φύκια. Επίσης, ελληνική εταιρία δημιουργεί προϊόντα με βάση τα νεκρά φύκια https://phee.gr/el/ καθώς και https://knews.kathimerini.com.cy/en/business/greece-s-new-startup-culture-technology-and-seagrass-sunglasses

6. Προσρόφηση αποβλήτων
Το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ (επικεφαλής Δρ Ι.Βυρίδης) έχει βρει ότι τα θερμικά επεξεργασμένα φύκια μπορούν να προσροφήσουν το φώσφορο από τα απόβλητα. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί αν το τελικό προϊόν μπορεί να δράσει ως εδαφοβελτιωτικό.
Επίσης στη μελέτη από τον Elmorsi έχουν βρει ότι απορροφά φαινολικές ενώσεις από απόβλητα και είναι δυνατόν να απομακρυνθούν βαρέα μέταλλα.

7. Προσθήκη σε πλίνθινα τούβλα
Λόγω της αντοχής και μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων, ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν ως προσμίξεις σε πλίνθινα τούβλα. (Olacia et al. 2020).

8. Για ενέργεια
Στην καύση, τα νεκρά φύκια προσδίδουν ενέργεια 9–11 MJ/kg (Voca).

9. Παραγωγή Λιπιδίων
Ο Marsi έδειξε ότι τα νεκρά φύκια posidonia Oceanica μέσω ενζημικής επεξεργασίας μπορούν να ελευθερώσουν υψηλό ποσοστό σακχάρων. Στη συνέχεια, τα σάκχαρα διαβιβάστηκαν σε ζύμες για παραγωγή λιπιδίων/βιοντίζελ.

Βιβλιογραφία
Balata, G. and Tola, A., 2018. Cost-opportunity analysis of the use of Posidonia oceanica as a source of bio-energy in tourism-oriented territories. The case of Alghero. Journal of Cleaner Production, 172, pp.4085-4098.
Benito-González, I., López-Rubio, A. and Martínez-Sanz, M., 2018. Potential of lignocellulosic fractions from Posidonia oceanica to improve barrier and mechanical properties of bio-based packaging materials. International journal of biological macromolecules, 118, pp.542-551.
Benito-González, Isaac, Amparo López-Rubio, Rafael Gavara, and Marta Martínez-Sanz. "Cellulose nanocrystal-based films produced by more sustainable extraction protocols from Posidonia oceanica waste biomass." Cellulose 26, no. 13-14 (2019): 8007-8024.
Castillo, C., Mantecón, A.R., Sotillo, J., Gutiérrez, C., Abuelo, A. and Hernández, J., 2016. Posidonia oceanica banquettes as a substitute for straw in dairy goat rations: metabolic and productive effects. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(2), pp.602-609.
De Sanctis, M. and Di Iaconi, C., 2019. Evaluation of Posidonia oceanica residues as feedstock for anaerobic digestion. Bioresource Technology Reports, 8, p.100317.
De Sanctis, M., Chimienti, S., Pastore, C., Piergrossi, V. and Di Iaconi, C., 2019. Energy efficiency improvement of thermal hydrolysis and anaerobic digestion of Posidonia oceanica residues. Applied Energy, 252, p.113457.
Elmorsi, R.R., El-Wakeel, S.T., El-Dein, W.A.S., Lotfy, H.R., Rashwan, W.E., Nagah, M., Shaaban, S.A., Ahmed, S.A.S., El-Sherif, I.Y. and Abou-El-Sherbini, K.S., 2019. Adsorption of Methylene Blue and Pb 2+ by using acid-activated Posidonia oceanica waste. Scientific reports, 9(1), pp.1-12.
Grassi, F., Mastrorilli, M., Mininni, C., Parente, A., Santino, A., Scarcella, M. and Santamaria, P., 2015. Posidonia residues can be used as organic mulch and soil amendment for lettuce and tomato production. Agronomy for Sustainable Development, 35(2), pp.679-689.
Masri, M.A., Younes, S., Haack, M., Qoura, F., Mehlmer, N. and Brück, T., 2018. A Seagrass‐Based Biorefinery for Generation of Single‐Cell Oils for Biofuel and Oleochemical Production. Energy Technology, 6(6), pp.1026-1038.
Misson, Gloria, Matia Mainardis, Guido Incerti, Daniele Goi, and Alessandro Peressotti. "Preliminary evaluation of potential methane production from anaerobic digestion of beach-cast seagrass wrack: the case study of high-Adriatic coast." Journal of Cleaner Production (2020): 120131.
Olacia, E., Pisello, A.L., Chiodo, V., Maisano, S., Frazzica, A. and Cabeza, L.F., 2020. Sustainable adobe bricks with seagrass fibres. Mechanical and thermal properties characterization. Construction and Building Materials, 239, p.117669.
Pilavtepe, M., Celiktas, M.S., Sargin, S. and Yesil-Celiktas, O., 2013. Transformation of Posidonia oceanica residues to bioethanol. Industrial crops and products, 51, pp.348-354.
Voca, N., Grubor, M., Peter, A. and Kricka, T., 2019. Evaluation of Posidonia oceanica waste as a biomass source for energy generation. BioEnergy Research, 12(4), pp.1104-1112.

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 267
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 873

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 531
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4016
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11839
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2560