Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.284):

(γ)     Επέκταση/Αναβάθμιση σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού από τον κόμβο Λατσιών μέχρι την Αλάμπρα. Καθυστέρηση στην προώθηση του έργου. Το 1993, ανατέθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε Συμβούλους Μηχανικούς, έναντι ποσού £118.900, η μελέτη και ο σχεδιασμός της κατασκευής δύο πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, από τον Κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου μέχρι την Αλάμπρα. Η ολοκλήρωση της μελέτης του έργου καθυστέρησε σημαντικά και η εκτέλεση του έργου δεν προωθήθηκε.

Το 2003, το Τμήμα ανέθεσε σε Συμβούλους την ετοιμασία μελέτης για Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την μελλοντική αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου έναντι ποσού £17.700. Στη συνέχεια, το 2004 και 2005, το Τμήμα ανέθεσε σε άλλους Συμβούλους την εκπόνηση τεχνοοικονομικής και κυκλοφοριακής μελέτης για το έργο έναντι των ποσών των £23.000 και £44.600 αντίστοιχα.

Τελικά το 2009, μετά από 16 χρόνια από την αρχική ανάθεση της σχεδιαστικής μελέτης, το Τμήμα προχώρησε με την προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή του έργου με την μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή.

Η έναρξη των εργασιών επέκτασης/αναβάθμισης σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού από τον κόμβο Λατσιών μέχρι την Αλάμπρα έγινε τον Ιανουάριο 2010 με χρόνο ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο 2012 έναντι ποσού συμβολαίου €32.393.000.