Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 279):

Κατασκευή Δρόμου Σύνδεσης του Παραλιακού Μετώπου Λάρνακας από την περιοχή «Μακένζυ» μέχρι την περιοχή «Spyros Beach» μέσω του Αεροδρομίου Λάρνακας. Το Μάρτιο 2007 σε συνεδρία της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής ζητήθηκε όπως προωθηθεί η υλοποίηση του εν λόγω έργου το οποίο παρουσιάστηκε ως αίτημα του Δήμου Λάρνακας.
Σε συνεδρία των εμπλεκομένων κυβερνητικών υπηρεσιών τον Απρίλιο 2007, όλες οι υπηρεσίες (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας) αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου κυρίως επειδή δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο οδικό δίκτυο στην περιοχή και επειδή η περιοχή περιλαμβάνεται σε ζώνη προστασίας που δεν μπορεί να αναπτυχθεί.
Ωστόσο μετά από οδηγίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων τον Ιούλιο 2008 ετοίμασε έγγραφα για την προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη σκοπιμότητας του έργου το κόστος της οποίας υπολογίστηκε σε €340.000 και παράλληλα προεκτίμησε τις δύο πιθανές λύσεις ως ακολούθως:

(α) Λύση με ισόπεδη κατασκευή δρόμου. Κόστος απαλλοτριώσεων γης και κατασκευής: €190 εκ± 20%.

(β) Λύση με βύθιση/υπογειοποίηση του δρόμου κάτω από το δίαυλο. Κόστος €50 εκ ± 20% και προϋπόθεση το κλείσιμο του Αεροδρομίου Λάρνακας για σημαντικό χρονικό διάστημα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις.

Τον Μάιο 2010, με επιστολή μας στην Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ζητήσαμε να πληροφορηθούμε όπως έχοντας υπόψη τα πιο πάνω απαγορευτικά δεδομένα που έθεσαν οι κυβερνητικές υπηρεσίες, με βάση ποιά κριτήρια προωθείται η εκτέλεση του έργου.

Τον Σεπτέμβριο 2010 η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων μας πληροφόρησε ότι η όποια απόφαση εκ μέρους της Κυβέρνησης για κατασκευή ή μη του δρόμου, τον οποίο επίμονα ζητούν τοι Τοπικές Αρχές, θα ληφθεί κατόπιν εξαντλητικής διερεύνησης του θέματος τόσο σε τεχνοοικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.
Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων προκηρύξει προσφορά ετοιμασίας τεχνοοικονομικής μελέτης με την οποία θα εξετασθούν οι εναλλακτικές πορείες του δρόμου συγκριτικά με την επιλογή της διατήρησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου.