Ο πρωτος αγώνας ηλεκτρικών μοτοσυκλέτων - θα εκπλαγείτε!