Για όσους ενδιαφέρονται τα 4 δημοσιευμένα κείμενα στην ιστοσελίδα του Τμ Περιβάλλοντος για το θέμα:
ΜΕΕΠ για την επέκταση της μονάδας ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις με προσθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης και παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας "ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ΛΤΔ", στην περιοχή των κοινοτήτων Πυργά και Κόρνος της επαρχίας Λάρνακας
Είναι εδώ: