Στις 14/10/2010 είχα συνάντηση για το θέμα με τον πρόεδρο του Πολεοδομικού Συμβουλίου στην οποία ζήτησα και παρευρέθηκαν και 4 εκπρόσωποι της ομάδας των κατοίκων.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν διάφορα σενάρια και επιλογές και προγραμματίστηκε το επόμενο βήμα που είναι η διευθέτηση συνάντησης με τον ιδιοκτήτη.

Εκεί αναφέρθηκε ότι το κανάλι που μεταφέρει νερό πιο ψηλά από τον ποταμό μέσα στη λίμνη έχει κλείσει.