Το Σάββατο 11/09/2010 έγιναν εκδηλώσεις στη Λίμνη όπου και παρευρέθηκα.

Εκεί ήταν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που υποστήριξαν το αίτημα των πολιτών

Εκεί και ο Δήμαρχος Λακατάμειας που επίσης ήταν θετικός.

Οι δηλώσεις που έγιναν στο Σιγμα.

Υπάρχει σελίδα στο Facebook

Τα Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας είναι εδώ.icon Τοπικό Σχέδιο Ευρύτερης Λευκωσίας - Πολεοδομικές Ζώνες

Η περιοχή είναι Δα3 που σημαίνει:

Ανώτατος Συντελεστής Δόμησης: 0,05:1

Ανώτατος αριθμός ορόφων: 1

Ανώτατο ύψος: 5,50 μέτρα

Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 0,05:1

Η αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου με τις προτάσεις του Δήμου Λακατάμιας εδώ δείχνει μετατροπή όλου του τεμαχίου σε οικιστική ζώνη - περιλαμβανομένης και της Λίμνης.

 


Νικηφόρος: Κόβει σε οικόπεδα τη Λίμνη Μαγκλή

Google Map