Αρ. Φακ. 16.06.002

19 Οκτωβρίου 2011

Πρόεδρο και μέλη,

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων

Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2011

Ευρωπαϊκές κυρίως πόλεις προωθούν εδώ και δεκαετίες τη χρήση ποδηλάτου, γιατί το ποδήλατο είναι φτηνό, δεν προκαλεί καμιά μόλυνση, είναι αθόρυβο, δεν χρειάζεται καύσιμα, χρειάζεται λιγότερο χώρο και πολύ πιο φτηνή υποδομή από το αυτοκίνητο και επιπλέον βελτιώνει την υγεία. Κανένα άλλο μεταφορικό μέσο δεν προσφέρει τόσα πλεονεκτήματα εκτός φυσικά από το περπάτημα.

 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναμένεται να βοηθήσει πολύ στην προώθηση του ποδηλάτου στην Κύπρο αλλά υπάρχουν δυο σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν:

Απαγόρευση στα πεζοδρόμια

Όπως ήδη έχω αναφέρει και γραπτώς στο Υπουργείο, διαφωνώ έντονα με την απαγόρευση κίνησης των ποδηλάτων στο πεζοδρόμιο.
Η απαγόρευση αυτή είναι θεωρητικά σωστή, αλλά επειδή στην Κύπρο ακόμη δεν έχουμε υποδομές σας διαβεβαιώνω σαν ποδηλάτης ότι όταν οδηγώ στο οδόστρωμα το αίσθημα ανασφάλειας είναι μεγάλο και το πεζοδρόμιο είναι μόνη ασφαλής επιλογή. Μια απαγόρευση όπως αυτή που αναφέρεται στο 11(α) θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή μόνο όταν υπάρχουν οι υποδομές, διαφορετικά αυτό θα κρατήσει τους ποδηλάτες μακριά. Σε πολλούς δρόμους 4 λωρίδων που οι αυτοκινητιστές αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες το πεζοδρόμιο είναι σωτήριο για τους ποδηλάτες.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν δεν αφαιρεθεί αυτή η πρόνοια, με τις ελλείψεις υποδομών και τον τρόπο που κινούνται τα αυτοκίνητα στην Κύπρο θα μειωθούν αντί να αυξηθούν οι ποδηλάτες στις κυπριακές πόλεις αφού η απαγόρευση αυτή συνοδεύεται στο 27(3)(δ) και με πρόστιμο €500 ή /και 15 μέρες φυλάκιση!

Σχάρες ομβρίων

Τα ποδήλατα δρόμου, έχουν συνήθως πολύ λεπτά ελαστικά και οι σχάρες των ομβρίων στους δρόμους αποτελούν πολύ μεγάλο κίνδυνο για τους ποδηλάτες αυτούς, αφού παγιδεύουν τον τροχό και προκαλούν απότομη πτώση του ποδηλατιστή. Το πρόβλημα λύνεται πολύ απλά αν τα κενά στη σχάρα τοποθετηθούν λοξά, αν είναι κάθετα στο πεζοδρόμιο ή αν τα διάκενα έχουν κάποιο άλλο σχήμα.

Αυτές είναι δύο φωτογραφίες παρμένες από κεντρικό σημείο της Λευκωσίας:

From SewerCovers

Κατάλληλη για ποδήλατα

From SewerCovers

Επικίνδυνη για ποδήλατα

Για αυτό το λόγο στο 21(1) ορθά απαγορεύονται οι σχάρες με διάκενα παράλληλα με την κατεύθυνση του ποδηλάτου αλλά δεν γίνεται καμιά αναφορά σε υποχρεώσεις αλλαγών στους υπόλοιπους δρόμους.
Θα πρέπει να περιληφθεί πρόνοια ούτως ώστε να μην τοποθετούνται πλέον πουθενά αυτές οι σχάρες και να γίνονται αλλαγές εκεί που γίνονται μεγάλης έκτασης επισκευές.

Επόμενα βήματα

Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία λείπουν από το νομοσχέδιο και χρειάζεται να γίνουν για την προώθηση του ποδηλάτου, όπως για παράδειγμα:

·         Η υποχρέωση του κράτους να προχωρήσει σε αλλαγές στα φώτα τροχαίας με ειδικές διευκολύνσεις στους ποδηλάτες.

·         Μείωση του ορίου ταχύτητας στις οικιστικές περιοχές, μέτρα κατευνασμού με δυσκολίες στη διαδρομή για μειωμένες ταχύτητες και "περιοχές με σπίτια" (Home Zones) με 7χλμ την ώρα όπου πεζοί και ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα από τα αυτοκίνητα.

  • Υποχρέωση για εγκατάσταση χώρους στάθμευσης ποδηλάτων οι οποίοι διαθέτουν καλό φωτισμό, ασφάλεια και προτεραιότητα στις γυναίκες.
  • Συνδυασμός με τις δημόσιες μεταφορές με εξαιρετικούς χώρους στάθμευσης κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, μεταφορά ποδηλάτων πίσω από λεωφορεία και εύκολη ενοικίαση ποδηλάτων.
  • Καλά προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές ηλικίες, ειδικούς χώρους εκπαίδευσης και εξέτασης και πολύ αυστηρή εκπαίδευση στους αυτοκινητιστές πώς να συμπεριφέρονται και να αποφεύγουν τα δυστυχήματα με ποδήλατα.
  • Στο εξωτερικό υπάρχει ειδική νομική κάλυψη για παιδιά και ηλικιωμένους, σε όλα σχεδόν τα δυστυχήματα με ποδήλατο η ευθύνη βαραίνει τον αυτοκινητιστή και αυστηρή εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τον ποδηλάτη.

Οι πιο πάνω προτάσεις είναι παρμένες από τη μελέτη των John Pucher and Ralph Buehler. (2008) με τίτλο "Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany την οποία δημοσιοποίησε η ΕΕ στο newsletter της με ημερομηνία 22/07/2010.

Είναι πολύ ορθή η απόφαση του Υπουργείου να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα για να προωθηθεί το ποδήλατο αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε σταδιακά και με πρόγραμμα για να γίνουν και αυτές οι αλλαγές το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Επίτροπος Περιβάλλοντος

Http://perivallon.eu

{JFBCComments}