Διαφημιστικά στα γραμματοκιβώτια:
Την περασμένη Δευτέρα έγινε η συνάντηση που κυνηγούσα εδώ και καιρό με το Σύνδεσμο Διανομέων Διαφημιστικού Υλικού στα γραφεία της ΠΟΒΕΚ στη Λευκωσία.
Για όσους δεν κατάλαβαν αυτές είναι οι εταιρείες που προσλαμβάνεις για να διανέμουν διαφημιστικά στα γραμματοκιβώτια.
Πρέπει να πω ότι από τη συζήτηση έμαθα πολλά ...
Τους πρότεινα να κάνουμε μια "συμφωνία κυρίων" με την οποία θα συμφωνήσουμε ένα σήμα που όταν το βλέπουν σε γραμματοκιβώτιο να μην βάζουν μέσα διαφημιστικά.
Ανέλαβα επίσης να πείσω το ταχυδρομείο να τηρεί τους ίδιους κανόνες που θα συμφωνήσουμε.
Ζήτησαν 2 -3 εβδομάδες για να επανέλθουν με συναινετική λύση.

Διαφημιστικά και χαρτί από τράπεζες:
Με επιστολή μου προς το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών ζήτησα όπως όλες οι τράπεζες σέβονται την επιθυμία των πελατών (α) να μην τους στέλνουν διαφημιστικό υλικό (β) να μην τους στέλνουν τη κατάσταση του λογαριασμού με το ταχυδρομείο.