Αρθρο 14: Διαφημίσεις.

α. Για αυθαίρετη ρίψη διαφημιστικών εντύπων (φειγ βολάν) κ.λ.π. στους δρόμους του Δήμου.

β. Σε όσους ρυπαίνουν την πόλη με αφίσες που επικολλούν σε οποιοδήποτε σημείο αυτής, εκτός των ταμπλό του Δήμου, ύστερα από σχετική άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Απαγορεύεται η ανάπτυξη διαφημιστικών πινακίδων πέραν αυτών που θα έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και είναι εκτός της οικοδομικής γραμμής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ.