Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.244, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους θαλάσσιους βιολόγους, το ψάρεμα με γρι-γρι απειλεί τη θαλάσσια ζωή. Ο τρόπος αυτός αλιείας γίνεται στην επιφάνεια της θάλασσας μέχρι ένα ορισμένο βάθος, όπου συγκεντρώνονται τα ψάρια προσελκυόμενα από δυνατή λάμπα. Πολλές χώρες αναγνωρίζουν ότι η μέθοδος ψαρέματος με γρι-γρι πρέπει να απαγορευτεί. Παρ’ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τη συγκεκριμένη μέθοδο ψαρέματος, το ψάρεμα με γρι-γρι συνεχίζεται στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέγεθος της καταστροφής της παράκτιας αλιείας λόγω του ψαρέματος με γρι-γρι και κατά πόσο έχει διαπιστωθεί αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας ζωής μετά την απαγόρευση του ψαρέματος με γρι-γρι.»

Απάντηση ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.244, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.01.244 και ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2011, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής της παράκτιας αλιείας λόγω του ψαρέματος με γρι-γρι, καθώς επίσης και της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας της θαλάσσιας ζωής, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.     Η αλιεία με γρι-γρι δεν έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεξάγεται από μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Το γρι-γρι, όπως και άλλοι τύποι αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα, ρυθμίζεται μέσω Ευρωπαϊκών Κανονισμών και κυρίως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

2.     Το γρι-γρι μπορεί, όπως και άλλοι τύποι αλιείας, να καταστεί καταστρεπτικό για κάποια από τα αποθέματα τα οποία στοχεύει, εφόσον δεν εφαρμόζονται τα σωστά τεχνικά μέτρα διαχείρισης που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Παρόλα αυτά, επειδή το γρι-γρι είναι επιλεκτικό εργαλείο, δηλαδή στοχεύει συγκεκριμένα είδη ψαριών, τα οποία είναι κυρίως βραχύβια και μπορούν να αντέξουν σε έντονη αλιευτική πίεση (π.χ. μικρά πελαγικά, γόπα, μαρίδα κλπ.) αλλά και γιατί το αλιευτικό αυτό εργαλείο δεν έχει σχεδόν κανένα αντίκτυπο στο θαλάσσιο υπόστρωμα, όπως έχει για παράδειγμα η τράτα βυθού, σαν αλιευτικό εργαλείο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καταστρεπτικό, τουλάχιστο σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα στο σύνολο του.

3.     Η χρήση του γρι-γρι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αλίευση της γόπας. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για την περίοδο 2000-2005 (περίοδος λειτουργίας γρι-γρι στην Κύπρο), η γόπα αποτελούσε κατά μέσο όρο το 30% της συνολικής παραγωγής της γόπας με όλα τα εργαλεία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια, η γόπα αποτελεί το πρώτο σε παραγωγή, αλλά και σε συνολική αξία, είδος της παράκτιας αλιείας της Κύπρου.»

ΑΠ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.244