• 23 Μαρτίου 2019, 8:04 πμ  
Σε ολοκληρωτική καταστροφή του κρατικού δάσους Μαυραλής στις προστατευόμενες παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών της Λίμνης και της Αργάκας στον Κόλπο Χρυσοχούς, προχώρησε το Τμήμα Δασών, χωρίς να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή για τη Φύση και χωρίς οι εργασίες να υποβληθούν σε Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Η τραγική ειρωνεία είναι ότι η μεγάλης κλίμακας εκχέρσωση του παραλιακού δάσους, που εμπίπτει εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας / Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΤΚΣ/ΕΖΔ) Πόλις - Γιαλιά, ολοκληρώθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών που τιμάται στις 21 Μαρτίου.
Τα παραλιακά τεμάχια κρατικής δασικής γης αποτελούνταν ως επί το πλείστον από ακακίες, οι οποίες αν και θεωρούνται ξενικό χωροκατακτητικό είδος βλάστησης, στην προκειμένη περίπτωση αποτελούσαν μία «ασπίδα» προστασίας της σημαντικότερης σε πυκνότητα φωλεοποίησης παραλίας ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα, οι ακακίες όχι μόνο δεν συνιστούσαν περιβαλλοντική απειλή, αλλά αντίθετα προστάτευαν τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών από τον φωτισμό, κυρίως από τα αυτοκίνητα που διέρχονται από τον παρακείμενο δρόμο Πόλις Χρυσοχούς - Αργάκας και οικοδομές που βρίσκονται εκατέρωθεν του συγκεκριμένου δρόμου.Επιπλέον, το παραθαλάσσιο κρατικό δάσος Μαυραλής παρείχε προστασία στις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών από την ανθρώπινη όχληση και την ανεξέλεγκτη πρόσβαση μηχανοκίνητων οχημάτων στον βιότοπο αναπαραγωγής της Λίμνης και της Αργάκας. 
Ως γνωστόν, τα μικρά χελωνάκια αφού εκκολαφθούν μέσα στις φωλιές, βγαίνουν στην επιφάνεια της άμμου το βράδυ και κατευθύνονται από ένστικτο προς τη θάλασσα. Τα χελωνάκια προσελκύονται από το φωτεινότερο σημείο του ορίζοντα που είναι η θάλασσα.
Το παραθαλάσσιο κρατικό δάσος Μαυραλής, αποτελούμενο κατά το μεγαλύτερο μέρος του από ακακίες, ήταν ένα είδος προστασίας των θαλάσσιων χελωνών κατά τη φωλεοποίηση, την εκκόλαψη και την κάθοδο των μικρών χελωνών προς τη θάλασσα. Μετά την καταστροφή του δάσους από το ίδιο το Τμήμα Δασών δημιουργείται σοβαρότατος κίνδυνος όχλησης, υποβάθμισης και αλλοίωσης ενός από τους σημαντικότερους βιότοπους θαλάσσιων χελωνών «καρέττα-καρέττα» στην Κύπρο και σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο. Γενικά, η απομόνωση της παραλίας ήταν συγχρόνως ο σημαντικότερος παράγοντας προστασίας και απομόνωσης που κατέστησε αυτήν την παραλία ως μία από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της «καρέτα-καρέτα». 
Φάσκουν και αντιφάσκουν οι αρμόδιες αρχές
Ο «Φ» ενημερώθηκε για τις ενέργειες του Τμήματος Δασών την περασμένη Τετάρτη. Την ίδια ημέρα επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και τον διευθυντή του Τμήματος Δασών. 
Ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Κώστας Χατζηπαναγιώτου, δήλωσε έκπληκτος από την πληροφορία που του διαβιβάσαμε, αφού ως γνωστόν η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000. Όπως ανέφερε, πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε έργων και ενεργειών, ακόμη και αυτών που εκτελούνται από κρατικές Αρχές (τμήματα/υπηρεσίες), πρέπει να ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαναγιώτου, το παραθαλάσσιο κρατικό δάσος, που αποτελείτο ως επί το πλείστον από ακακίες, παρείχε σημαντική προστασία στις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών από παρακείμενες πηγές φωτισμού.
Από πλευράς του, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, την Τετάρτη ανέφερε στον «Φ» ότι το Τμήμα Δασών εξασφάλισε έγκριση μόνο για καθαρισμό ακακιών στην περιοχή του παραθαλάσσιου κρατικού δάσους Γιαλιάς, το οποίο απέχει 4-5 χιλιομέτρα από το κρατικό δάσος Μαυραλής και την παραλία της Λίμνης. 
Επιπρόσθετα, κατόπιν νέας επικοινωνίας του «Φ» με τον διευθυντή του Τμήματος Δασών την Πέμπτη, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε συγκεκριμένα ότι αποκόπηκαν ακακίες σε μία έκταση μήκους 150 μέτρων στο κρατικό δάσος δίπλα από την παραλία της Λίμνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι προγραμματίζεται η τοποθέτηση περίφραξης με προστατευτικό δίχτυ αδιαπέραστο από φως πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου των θαλάσσιων χελωνών. 
Ωστόσο, όπως προκύπτει από φωτογραφίες που λήφθηκαν την Πέμπτη στις παραλίες Λίμνης και Αργάκας, αντί να τερματιστούν άμεσα οι παράτυπες εργασίες, λειτουργοί του Τμήματος Δασών προχώρησαν στην ολοκλήρωση των εργασιών αποκοπής όλων των ακακιών με βαρέα μηχανοκίνητα οχήματα (εκσκαφείς), σε κρατική δασική έκταση συνολικού μήκους περίπου 600-700 μέτρων και όχι μόνο 150 μέτρων. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό, ο τεράστιος όγκος των ακακιών που κόπηκαν, αντί να απομακρυνθεί από τον βιότοπο αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών, κάηκε επί τόπου προκαλώντας ένα πυκνό σύννεφο καπνού πάνω από την κοινότητα Αργάκας και αφήνοντας πίσω σωρούς στάχτης και καρβούνων με απρόβλεπτες επιπτώσεις στον βιότοπο.
Παράλληλα, η χρήση βαρέων μηχανοκίνητων οχημάτων (εκσκαφέων) προκάλεσε σημαντική υποβάθμιση του βιότοπου, λόγω της καταπάτησης των αμμόλοφων, της διατάραξης του υποστρώματος και της συμπίεσης της αμμώδους παραλίας όπου φωλιάζουν οι θαλάσσιες χελώνες. 
Άγγελος Νικολάου