Το Ταμείο Θήρας επιθυμεί να ενημερώσει τους κυνηγούς που εξορμούν για τσίχλες ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί κάποιοι λιγοστοί ασυνείδητοι να προβαίνουν στον πυροβολισμό και θανάτωση  προστατευόμενων άγριων πτηνών.

Αυτή η ενέργεια εκτός του ότι είναι παράνομη, δεν έχει καμία σχέση με το νόμιμο κυνήγι, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε είδη που οι πληθυσμοί τους δεν είναι σε ασφαλή επίπεδα, αφού λειτουργεί συσσωρευτικά με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, αμαυρώνει την εικόνα του Κύπριου κυνηγού στην κοινή γνώμη και παράλληλα προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους νόμιμους κυνηγούς που μπορεί να βρίσκονται για κυνήγι, σε κοντινή απόσταση, από αυτούς.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα πιο μικρά, από πλευράς μεγέθους, θηραματικά πτηνά, είναι οι τσίχλες και οι τραχήλες και όλα τα υπόλοιπα μικρότερα πτηνά είναι προστατευόμενα και ο πυροβολισμός, η θανάτωση και η κατοχή τους απαγορεύεται.

Επίσης το Ταμείο Θήρας πληροφορεί τους κυνηγούς ότι, θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους του, προς πρόληψη και πάταξη του πιο πάνω απαράδεκτου και παράνομου φαινομένου και υπενθυμίζει ότι οι ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για θανάτωση ή / και κατοχή προστατευόμενου πτηνού είναι ιδιαίτερα αυστηρές. (μέχρι €17,000 χρηματικό πρόστιμο ή / και μέχρι τρία χρόνια ποινή φυλάκισης)

Τέλος το Ταμείο Θήρας καλεί όλους τους κυνηγούς που πιθανόν να εντοπίσουν τέτοια φαινόμενα να τα καταγγέλλουν άμεσα στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Ταμείου Θήρας ή στην Αστυνομία στο 1414.

    Λευκωσία            99445697
    Λεμεσός             99445728
Λάρνακα / Αμμόχωστος    99634325
Πάφος                99445679
     

24 Ιανουαρίου 2012