Το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Ακάμα θα λειτουργήσει το τέλος του 2022, ένας στόχος που είναι απόλυτα εφικτός και στόχος στον οποίον είμαστε απόλυτα και αυστηρά προσηλωμένοι να επιτευχθεί, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλούσε σήμερα, κατά την παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα εντός του 2019 καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας για την επισκεψιμότητα του Πάρκου που ετοίμασε η εταιρεία RAI.

«Η εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα έχει ουσιαστικά αρχίσει. Θα αναμένουμε και θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται σε αυτό, έτσι ώστε να καταστεί, με την πλήρη λειτουργία του το 2022, ένα σύγχρονο και λειτουργικό πάρκο, προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος, της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, και της ευρύτερης ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος του τόπου», ανέφερε.
Τα χρονοδιαγράμματα, επεσήμανε, θα παρακολουθούνται όπως και οι όλοι σχεδιασμοί και θα τηρούνται με αυστηρότητα, έτσι ώστε επιτέλους να έχουμε απτά παραδείγματα υλοποίησης μιας κυβερνητικής πολιτικής που με αποφασιστικότητα έχει καθοριστεί.

Ανέφερε ότι διαπιστώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου, καταδεικνύοντας με τον πλέον απτό τρόπο την αποφασιστικότητα και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να δώσει λύσεις σε ένα ζήτημα που ταλανίζει την πολιτεία και την κοινωνία για τέσσερις σχεδόν δεκαετίες.

Με την υλοποίηση και πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου, σημείωσε, θα επιτευχθούν, κατά τρόπο ισορροπημένο, οι βασικοί του στόχοι, που αποσκοπούν στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων και την ορθολογική διαχείριση της υψηλής επισκεψιμότητας στην περιοχή.

«Με την ολοκλήρωση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, του οποίου τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην Κοινότητα της Δρούσειας, σημειώθηκε ένα σημαντικότατο βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών στο Πάρκο», είπε.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναμένεται να υπογραφούν τα συμβόλαια με τους βραβευθέντες αρχιτέκτονες ενώ θα ακολουθήσει η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων για τις βασικές υποδομές που θα δημιουργηθούν στους 14 προτεινόμενους κόμβους εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Η έναρξη της κατασκευής των υποδομών αυτών αναμένεται εντός του επόμενου έτους, ανέφερε. «Μακάρι να προλάβουμε εντός του τρέχοντος έτους», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υποδομές θα προσφέρουν στοιχειώδεις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας παράλληλα τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες της περιοχής, ενώ με τα τοπικά προϊόντα που θα προσφέρουν, θα προβάλλεται η τοπική παράδοση.

Αναφερόμενος στην έρευνα για την επισκεψιμότητα του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, είπε ότι ο αριθμός των επισκέψεων στην περιοχή ξεπερνά κατά πολύ το ένα εκατομμύριο ετησίως.

«Αυτός και μόνο ο αριθμός, καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη για την άμεση διαχείριση της τεράστιας πίεσης που δέχεται σήμερα η περιοχή του Ακάμα και τα φυσικά της οικοσυστήματα, αλλά και το πιο σημαντικό που αφορά τις κοινότητες, τα πολυδιάστατα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την ορθολογική διαχείριση και λειτουργία του πάρκου», σημείωσε.

Μιλάμε, είπε, για ένα και πλέον εκατομμύριο επισκεπτών. «Αντιλαμβάνεστε πόσο θα ωφεληθούν οι κοινότητες από έναν ανάλογο αριθμό επισκεπτών. Υπολογίστε ότι περίπου σήμερα ο τουρισμός ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια, το ένα εκατομμύριο θα επισκέπτεται το πάρκο και τις κοινότητες της περιοχής. Συνεπώς, τα οφέλη θα είναι σημαντικά», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης η μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης όπως και αυτή της βελτίωσης του οδικού δικτύου. Η μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, διευκρίνισε, θα διασφαλίσει πως ακόμη και αυτοί οι πολύ προσεκτικοί και λεπτοί χειρισμοί που γίνονται, δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Παράλληλα, είπε, με τη μελέτη βελτίωσης του οδικού δικτύου, θα διασφαλισθεί η άνετη διακίνηση των επισκεπτών και θα αποτραπεί η ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε ευαίσθητες περιοχές, η οποία σήμερα προκαλεί τις σοβαρότερες επιπτώσεις επί του συνόλου των στοιχείων του περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στην εκπόνηση του άλλου Σχεδίου που αφορά την περιοχή, του Τοπικού Σχεδίου των Κοινοτήτων του Ακάμα διαβεβαίωσε πως και σε αυτή την περίπτωση θα ακολουθηθούν όλες οι ορθές διαδικασίες και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που επιβάλλονται ώστε να εξευρεθούν οι ισορροπίες μεταξύ της περιβαλλοντικής ευαισθησίας για την περιοχή και της ανάπτυξης των κοινοτήτων, με πλήρη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων.

Ήδη, σημείωσε, η τριμελής Επιτροπή του Πολεοδομικού Συμβουλίου ολοκληρώνει την πρόταση της μέσα στον Μάρτιο και, αφού αυτή συζητηθεί στην ολομέλεια του Συμβουλίου, θα διαμορφωθεί ως τελική πρόταση εντός του Απριλίου. Θα ακολουθήσει Στρατηγική Μελέτη και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. «Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστώ ότι μέσα στο τρέχον έτος θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις και στο θέμα του Τοπικού Σχεδίου. Είναι κάτι που το χρωστάμε στις κοινότητες που πραγματικά αναμένουν για τόσα χρόνια επιτέλους μια ολοκληρωμένη πρόταση του τοπικού σχεδίου, για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις αναξιοποίητες για δεκαετία προοπτικές ανάπτυξης που έχουν», συμπλήρωσε.

Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΔΠ Ακάμα από τον Υπουργό Γεωργίας

«Με την υλοποίηση του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου των Κοινοτήτων του Ακάμα, που εκπονείται παράλληλα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται να επιλυθούν τα πιο σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες της χερσονήσου του Ακάμα αλλά και ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία», δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.

Σύμφωνα με τον κ. Καδή, η πρόοδος του Σχεδίου ακολουθεί τα αρχικά χρονοδιαγράμματα ενώ εντός του επόμενου μηνός θα αρχίσει η εκπόνηση λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων από αρχιτέκτονες. Επίσης, μέσα στο 2020 θα συνεχιστεί η επεξεργασία και η διαβούλευση πάνω σε λεπτομέρειες άλλων θεμάτων όπως είναι το τέλος διατήρησης εισόδου, η ετοιμασία κανόνων λειτουργίας του πάρκου, η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων των υποδομών των κόμβων και άλλα.

«Στις αρχές του 2021 αρχίζει η ανάπτυξη των υποδομών στους κόμβους και στα μέσα του ίδιου χρόνου θα αρχίσει η βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπολογίζεται πως το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα ολοκληρωθεί η στελέχωση και η απόκτηση του εξοπλισμού. Το πάρκο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2022», είπε, ανάμεσα σ’ άλλα, ο κ. Καδής.

Ο κ. Καδής σημείωσε πως εντός του 2019 αποφασίσθηκε και η άρση των επεμβάσεων. Συγκεκριμένα ετοιμάστηκε κατάλογος με όλες τις παράνομες επεμβάσεις στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χωρομετρήθηκαν και έχει αρχίσει η άρση τους. Στο διάστημα αυτό συμφωνήθηκαν επίσης: το ωράριο λειτουργίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου και ο γενικός τρόπος λειτουργίας του, η στελέχωση και οι αναγκαίοι παρκοφύλακες, η ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων σαφάρι και τετράτροχων οχημάτων (τύπου γουρούνας), τα μέτρα ασφάλειας του Blue Lagoon, η αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος του οδικού δικτύου, η επικαιροποίηση του Σχεδίου με βάση τις νέες αλλαγές, και μέτρα διατήρησης της φύσης.

Έρευνα επισκεψιμότητας στον Ακάμα

Ιδιαίτερα χρήσιμα κρίνονται τα συμπεράσματα της εταιρείας RAI αναφορικά με τη μελέτη επισκεψιμότητας στο Δασικό Πάρκο του Ακάμα. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα, ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας Ολύμπιος Τουμάζου, ανέφερε πως οι σημαντικότεροι στόχοι της έρευνας είναι να διαπιστωθούν ο αριθμός των επισκεπτών στο ΕΔΠ Ακάμα και το προφίλ τους, η συχνότητα των επισκέψεων στο Πάρκο και οι συνήθειες των επισκεπτών σ’ αυτό, καθώς και οι απόψεις τους σχετικά με το ΕΔΠ (ικανοποίηση, προβλήματα κτλ.). Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον κ. Τουμάζου, έγιναν 605 συνεντεύξεις σε νοικοκυριά, μόνιμους κάτοικους του νησιού, άντρες και γυναίκες, ηλικίας 16-65 ετών. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Μερικά από τα πορίσματα της έρευνας, έτσι όπως παρουσιάστηκαν σήμερα από τον κ. Τουμάζου, είναι:

- Το 38% των επισκεπτών όταν ρωτήθηκε «τι θα θέλατε να δείτε περισσότερο στο ΕΔΠ του Ακάμα» απάντησε πως «δεν θέλει να δει τίποτα περισσότερο και να μείνει ο Ακάμας όπως είναι», δηλαδή φυσικός και αυθεντικός. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, επίσης στην καθαριότητα, στη βελτίωση του οδικού δικτύου, στην αύξηση προστασία της περιοχής.

- Ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό (92%) κρίνει πολύ σημαντική την προστασία της περιοχής του ΕΔΠ Ακάμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ποσοστό είναι λίγο πιο χαμηλό στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου (γύρω στο 80%).

- Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι από τις επισκέψεις τους στο ΕΔΠ του Ακάμα. Ένας στους τέσσερις δηλώνει αρκετά ευχαριστημένος, ενώ ένας στους δέκα λίγο ευχαριστημένος.

- Ο κόσμος θεωρεί πως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΔΠ του Ακάμα είναι η απόρριψη σκουπιδιών, οι πυρκαγιές και η καταστροφή φυσικών οικοτόπων και ειδών. Κάποιοι ανέφεραν επίσης και την ανεξέλεγκτη διακίνηση, την έλλειψη αστυνόμευσης, τη ρίψη λυμάτων, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών, την έλλειψη ενημέρωσης για τους κανόνες λειτουργίας, το οδικό δίκτυο καθώς και το παράνομο κυνήγι (λαθροθηρία).

- Το 54% του πληθυσμού ηλικίας 16-65 χρονών επισκέφθηκε το ΕΔΠ Ακάμα μέσα στο 2019.

- Οι επισκέπτες του πάρκου προέρχονται από όλες τις επαρχίες: 43% από Λευκωσία, 29% από Λεμεσό, 14% από Πάφο, 12% από Λάρνακα και 2% από Αμμόχωστο.

- Τα σημεία τα οποία επισκέπτονται οι περισσότεροι είναι τα Λουτρά της Αφροδίτης, το Blue Lagoon, η παραλία της Λάρας, η Φοντάνα Αμορόζα, το Φαράγγι του Άβακα ή και κάποιο από τα μονοπάτια (Άδωνη/Σμιγιές κ.λπ.).

- Οι μισοί από τους Κύπριους επισκέπτες έχουν επισκεφθεί το ΕΔΠ Ακάμα μόνο μια φορά μέσα στο 2019, αλλά φαίνεται ότι αρκετοί το επισκέφθηκαν 2-3 φορές μέσα στο 2019, ενώ κάποιοι άλλοι (κυρίως επαρχίας Πάφου) περισσότερες φορές.

- Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι Κύπριοι επισκέπτονται το ΕΔΠ Ακάμα είναι ο περίπατος, ο τουρισμός, η παρατήρηση της φύσης ή το κολύμπι. Κάποιοι άλλοι λόγοι είναι και η πεζοπορία, η ορειβασία, το κάμπινγκ και το κυνήγι.

- Σχεδόν όλοι οι Κύπριοι (90%) χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για να πάνε στο ΕΔΠ Ακάμα.

Σημαντικό εργαλείο τα αποτελέσματα της έρευνας επισκεψιμότητας, είπε ο Υπουργός Γεωργίας

Η μελέτη επισκεψιμότητας του ΕΔΠ Ακάμα μας δίνει, είπε ο κ. Καδής, ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα.

«Τα συμπεράσματα αποτελούν ακόμα ένα εργαλείο για τον πιο σωστό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Πάρκου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των επισκεπτών. Πρόθεσή μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό μας», ανέφερε ο κ. Καδής και πρόσθεσε, καταλήγοντας, πως «ιδιαίτερα στεκόμαστε στην ισχυρή επιθυμία της συντριπτικής πλειονότητα των επισκεπτών να προστατευτεί ο πραγματικός πλούτος της περιοχής, δηλαδή η φυσικότητα, η αυθεντικότητα και όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά της χερσονήσου, που είναι και ο κύριος στόχος του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα».

Ανάρτηση στο Twitter

Nωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε:

Παρουσιάζεται σήμερα η πρόοδος στην υλοποίηση του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Για πρώτη φορά η Πολιτεία πέραν του εδώ και δεκαετίες ρητορικού σχεδιασμού, προχωρά με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα στην ανάπτυξη του Δασικού Πάρκου Ακάμα.
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/879362/prin-to-telos-toy-2022-i-leitoyrga-toy-parkoy-akama