Το Vauban είναι μια περιοχή της Γερμαικής πόλης Freiburg που παλιά ήταν στρατόπεδο.

Η περιοχή είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή και όταν αυτή σχεδιαζόταν προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Οι κάτοικοι τώρα είναι μερικές χιλιάδες κυρίως νεαρές οικογένειες και νιώθουν όλοι πολύ ευτυχισμένοι που ζουν εδώ.

Η Wikipedia λέει για αυτό:
"Vauban is a new neighborhood of 5,000 inhabitants and 600 jobs 4 km to the south of the town center in Freiburg, Germany. It was built as "a sustainable model district" on the site of a former French military base, and is named after Sébastien Le Prestre de Vauban, the 17th century French Marshall who built fortifications in Freiburg while the region was under French rule.
Construction was begun in the mid-1990s, and by the beginning of 2001, 2000 people had moved in..."
 
Η επίσημη ιστοσελίδα της πόλης για το Vauban στα αγγλικά είναι εδώ.
Αυτά που είδα και θυμάμαι από την επεξήγηση κατά τη διάρκεια της ξενάγησης από την μηχανικό του Δήμου θα τα δείτε στα σχόλια.
Σε ολόκληρη την οθόνη είναι καλύτερα!

Η ιστοσελίδα της πόλης αναφέρει:

In the fields of energy, traffic / mobility, building and participation / social interaction / public spaces new concepts were successfuly put into practice. In Freiburg-Vauban

 • the project's structure integrates legal, political, social and economical actors from grassroot-level up to the city administration,
 • all houses are built at least with improved low energy standard (65 kWh/m2a, calculated similar to the Swiss SIA 380/1 standard) plus at least 100 units with "passive house" (15 kWh/m2a) or "plus energy" standard (houses which produce more energy than they need, another 100 plus energy houses are planned),
 • a highly efficient co-generation plant (CHP) operating on wood-chips is operating since 2002 and connected to the district's heating grid.
 • solar collectors (about 450 m2 until 2000) and photovoltaics (about 1200 m2 until 2000) will be common "ornaments" on the district's roofs,
 • an ecological traffic / mobility concept is implemented with a reduced number of private cars to be parked in the periphery (about 40% of the households agreed to live without an own car), good public transport, a convenient car sharing system and a higher quality of living,
 • streets and other public spaces are playground for kids and places for social interaction,
 • joint building projects (about 30 groups of building owners, the Genova co-operative and the self-organized Link to external websiteS.U.S.I.-settlement initiative) are the fertile ground for a stable district's community and rise ecological awareness,
 • a far-reaching participation and the social work organized by Link to external websiteForum Vauban gives voice to the people's needs and supports their initiatives, invents innovative ecological and social concepts and sets up a communication and participation structure including meetings, workshops, a three-monthly district news magazine, publications on special issues and internet-presentations.

Main Objectives of the Project

The main objective of the project is to implement a city district in a co-operative, participatory way which meets ecological, social, economical and cultural requirements such as

 • balance of working and living areas,
 • balance of social groups,
 • division of land into small lots and preferential allocation to private builders and co-operative building projects,
 • integration of future building owners,
 • conservation of the 60-year-old trees and the biotopes of the bordering creek,
 • priority to pedestrians, cyclists and public transport,
 • privileges to car-free living,
 • co-generation plant and short-distance heating system,
 • all buildings constructed at least with improved low energy standard (65 kWh/m2a, calculated similar to the Swiss SIA 380/1 standard and now (2002) standard in whole Germany, but 6 years earlier
 • preferences for building owners who reach passive house standard (15 kWh/m2 a) in special designed areas,
 • extensive use of ecological building material and solar energy,
 • infiltration of rainwater into the ground, ecological sanitary systems,
 • district centre with shops for the daily needs,
 • primary school and kindergardens,
 • public green spaces, designed together with the local residents,
 • neighbourhood center for social interaction, cultural events etc.,
 • diversity of building shapes,
 • family and children friendliness.

The aforementioned objectives are implemented as follows:

 • in the city's planning process,
 • in a co-operative way (working groups, workshops projects jointly run by the City of Freiburg and Forum Vauban),
 • through the participation process (see "public dialogue"),
 • by private enterprises such as Genova co-operative and Buergerbau AG,
 • by private builders and groups of building owners (Baugruppen) and
 • by many private non-commercial and commercial initiatives within the district.