Απάντηση σε χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», σχετικά με τα Λατομεία στην Ανδρολίκου έδωσε σήμερα η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κάνοντας λόγο «εσφαλμένη» πληροφορία ότι εγκρίθηκε νέα άδεια λατόμησης εντός της προστατευόμενης περιοχής «Natura» και πλησίον του σπηλαίου, όπου φωλιάζουν νυχτερίδες επί του «Φαραγγιού Πετράτης».

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Μεταλλείων αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι «το 2010 είχαν υποβληθεί δύο αιτήσεις για λατόμηση εντός της προστατευόμενης περιοχής «Natura» αλλά απορρίφθηκαν. «Έκτοτε», αναφέρει, «δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε άλλη αίτηση που να αφορά λατόμηση εντός της περιοχής Natura».

Εξηγεί πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προχώρησαν στην εξέταση διάφορων περιοχών με στόχο την εξασφάλιση αποθεμάτων με κατάλληλο πέτρωμα, αφού τα αποθέματα εντός της υφιστάμενης λατομικής ζώνης είναι οριακά και βαίνουν προς εξάντληση και διαφάνηκε ότι η μοναδική περιοχή στην οποία υπάρχει πέτρωμα για παραγωγή αδρανών υλικών είναι η Ανδρολίκου.

Προσθέτει ότι η εν λόγω προτεινόμενη περιοχή βρίσκεται εξολοκλήρου εκτός της προστατευόμενης περιοχής «Natura 2000» και σε μεγάλη απόσταση από το σπήλαιο του φαραγγιού Πετράτη όπου φωλιάζουν νυχτερίδες.


Αναφέρει, επίσης, ότι για τον πιθανό καθορισμό της περιοχής αυτής σε λατομική, θα εφαρμοστούν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες που προνοούνται στις σχετικές Νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης μελέτης «Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον», για τη γειτνιάζουσα προστατευόμενη περιοχή.

«Στην υπό αναφορά περιοχή δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και παραγωγής αδρανών υλικών, αλλά θα χρησιμοποιούνται οι μονάδες που λειτουργούν ήδη στην υφιστάμενη λατομική ζώνη», συμπληρώνει.

Όσον αφορά στον δρόμο πρόσβασης προς την περιοχή αυτή, αναφέρει ότι έχει προταθεί από την ίδια να γίνει λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωσή της, έτσι ώστε να καθοριστεί νέα όδευση, η οποία να είναι μακριά από την οικιστική περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε όχληση των κατοίκων από την μεταφορά των λατομικών υλικών.

Συνεχίζει λέγοντας ότι «σε περιοχή της κοινότητας Ανδρολίκου λειτουργούν τρία λατομεία εντός καθορισμένης λατομικής ζώνης, η οποία είναι οριοθετημένη εκτός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, ενώ τα λατομεία εφαρμόζουν όλους τους όρους των Προνομίων λατομείων και δεν έχουν παρατηρηθεί οποιαδήποτε προβλήματα επηρεασμού της γύρω περιοχής».


«Η εξόρυξη του πετρώματος γίνεται τόσο με μηχανικά μέσα, όσο και με την χρήση εκρηκτικών υλών. Η μεθοδολογία χρήσης εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιείται είναι τελευταίας τεχνολογίας και με ελεγχόμενη ανατίναξη του πετρώματος, χωρίς να επηρεάζονται τα παρακείμενα αργάκια και το προστατευόμενο Φαράγγι της Ανδρολίκου», προσθέτει.

Καταληκτικά, η Υπηρεσία Μεταλλείων διενεργεί τακτικούς ελέγχους για την πιστή εφαρμογή των όρων των αδειών λατόμησης για να σημειώσει ότι στην περιοχή έχουν διενεργηθεί και σχετικοί έλεγχοι των δονήσεων από τη χρήση των εκρηκτικών υλών, χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε υπέρβαση των ορίων του γερμανικού προτύπου, το οποίο είναι το πλέον αυστηρό σε ό,τι αφορά στα όρια που τίθενται.

https://www.philenews.com/eidiseis/topika/article/963449/apantisi-ypiresias-metalleion-ga-ta-latomeia-stin-androlikoy