Δεν θα πάει άλλη λάσπη στα θάλασσα

Δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο της αιώρησης λάσπης στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού, διαβεβαιώνει η κοινοπραξία που κατασκευάζει τη μαρίνα Λεμεσού.

Όπως δήλωσε στη «Σ» εκπρόσωπος της εταιρείας, η λάσπη στη θαλάσσια περιοχή προήλθε από την αναγκαία εκσκαφή του βυθού, στο σημείο όπου θα κατασκευαστεί ο κυματοθραύστης, ο οποίος, σύμφωνα με τη μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, θα απομονώσει την περιοχή των εργασιών από την ανοικτή θάλασσα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ρύπανση των νερών.

Καταγγελίες Θεοπέμπτου

Μετά τη διαπίστωση τις τελευταίες μέρες, ότι στη θάλασσα της Λεμεσού η λάσπη έκανε έντονη την εμφάνισή της λόγω εργασιών εκβάθυνσης, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, με επιστολή του στα Υπουργεία Εμπορίου και Γεωργίας, κατήγγειλε ότι οι εργασίες γίνονται κατά παράβασιν βασικών όρων όσον αφορά στις επιπτώσεις ρύπανσης της θάλασσας. Όπως είπε στη «Σ» ο κ. Θεοπέμπτου, στη μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή της μαρίνας Λεμεσού, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Η εκβάθυνση της λεκάνης της μαρίνας περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους της άμμου από το βυθό της θαλάσσιας περιοχής, έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα βάθη για την ομαλή λειτουργία της μαρίνας. Οι διεργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα αρχίσουν μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών και την απομόνωση της περιοχής αυτής από την ανοιχτή θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η ιζηματομεταφορά στην ανοιχτή θάλασσα από τις χωματουργικές εργασίες εντός της μαρίνας. Η εκβάθυνση θα γίνει με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εκβάθυνσης.

Με αναρρόφηση

Μετά την κατασκευή των κυματοθραυστών, θα αρχίσουν οι εργασίες εκβάθυνσης της λεκάνης της μαρίνας, που περιλαμβάνει την απομάκρυνση μέρους της άμμου από το βυθό της θάλασσας, είτε με τη μέθοδο της εκσκαφής ή της αναρρόφησης. Το υλικό εκβάθυνσης, αν κριθεί κατάλληλο, θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επιχώσεων, ή, σε αντίθετη περίπτωση, θα απορριφθεί εντός της θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού». Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η εκβάθυνση άρχισε πριν από την κατασκευή του κυματοθραύστη. «Ο κυματοθραύστης δεν έγινε και τις λάσπες που έφτασαν μέχρι το παραλιακό μέτωπο θα τις απολαμβάνουν οι Λεμεσιανοί για χρόνια στις παραλίες τους».

«Θα ήταν ως να κτίζαμε σπίτι στην άμμο»

Από την πλευρά της η υπεύθυνη στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας «Marina Limassol», Σοφία Παρασκευά, είπε στη «Σ» ότι η λάσπη προήλθε από την εκσκαφή στο σημείο όπου θα κατασκευαστεί ο κυματοθραύστης, για τον οποίο γίνεται αναφορά στη μελέτη των πιθανών επιπτώσεων και ότι ήταν μικρής έκτασης. «Δεν είναι δυνατόν, είπε, να θεμελιωθεί γερά ο συγκεκριμένος κυματοθραύστης πάνω στη συγκεκριμένη χαλαρή λάσπη, αφού θα ήταν ως να κτίζαμε ένα σπίτι στην άμμο», τόνισε η κ. Παρασκευά, που διαβεβαίωσε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία εκτελεί τις εργασίες κατασκευής της μαρίνας σεβόμενη και τηρώντας πάντοτε όλους τους όρους που περιλαμβάνεται στη μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Με γερανό

Για την κατασκευή της μαρίνας, ειδικός γερανός θα αφαιρέσει τη λάσπη από το βυθό της θάλασσας, προκειμένου να τοποθετηθούν γερά θεμέλια για τη δημιουργία του τεχνητού νησιού, όπου θα κατασκευαστούν οι επαύλεις για τους χρήστες της μαρίνας. Η λάσπη μεταφέρεται επτά χιλιόμετρα έξω από τις ακτές της Λεμεσού. Θα χρησιμοποιηθεί και ένα ειδικό μηχάνημα, που απορροφά μεγάλη ποσότητα λάσπης, με σκοπό να εκπονηθεί γρηγορότερα το έργο. Αναμένεται, δε, να αφαιρεθούν πέραν του ενός εκατομμύριου κυβικών μέτρων λάσπης.