Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2015 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.644, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Μαρίνα Λεμεσού

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. 23.06.010.04.644 και ημερομηνία 23 Ιουνίου 2015, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους, για τη Μαρίνα Λεμεσού και θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Οι Μαρίνες αποτελούν στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις και βασικά έργα υποδομής για τον τουρισμό, τα οποία απαιτούν μεγάλες επενδύσεις και συμπληρωματικές χρήσεις για να καταστούν βιώσιμες.

2. Στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 75.172, ημερ, 29.5.2013 και επικαιροποιήθηκε με την Απόφαση του ημερομηνίας 28/5/2014, περιλήφθηκε μεταξύ άλλων και η ακόλουθη πρόνοια, για σκοπούς ενθάρρυνσης υλοποίησης των μαρίνων ή/και ενίσχυσης της βιωσιμότητάς τους:

«2.5 Εισαγωγή των κινήτρων και στις περιπτώσεις των Μαρίνων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και προωθούνται από το Κράτος:

2.5.1 Οι Μαρίνες που αποτελούν επίσης στρατηγικής σημασίας έργα για ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας, δεν συμπεριλήφθηκαν στο δημοσιευμένο Σχέδιο Κινήτρων, και κατά συνέπεια δεν έτυχαν ενθάρρυνσης όπως άλλα έργα. Σημειώνεται ότι οι Μαρίνες αποτελούν βασικά έργα υποδομής για τον τουρισμό και απαιτούν μεγάλες επενδύσεις και συμπληρωματικές χρήσεις για να καταστούν βιώσιμες.

2.5.2 Ως εκ τούτου, εισάγονται κίνητρα και στις περιπτώσεις των Μαρίνων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και προωθούνται από το Κράτος με τη μέθοδο DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, Transfer). Συγκεκριμένα θα επιτρέπεται η αύξηση του μέγιστου καθορισμένου δομήσιμου εμβαδού κατά 20%.»

3. Συνεπώς με βάση την πιο πάνω επικαιροποιημένη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιτράπηκε στην περίπτωση της μαρίνας Λεμεσού αύξηση του μέγιστου καθορισμένου δομήσιμου εμβαδού κατά 20%, που μεταφράζεται σε επιπλέον 8.000 τ.μ., αφού ο αρχικός δομήσιμος συντελεστής επέτρεπε την κατασκευή 40.000 τ.μ.

4. Όσον αφορά το ερώτημα σε σχέση με την παραλία που κατασκευάστηκε στο χώρο της μαρίνας Λεμεσού πληροφορείστε ότι η παραλία παραμένει δημόσια και δεν έχει μετατραπεί σε ιδιωτική.

   4.1. Σχετικά αναφέρεται ότι ο όρος (18.1) των απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής σε σχέση με την Ειδοποίηση με αρ. φακέλου ΛΕΜ/418/2008, ημερομηνίας 5/2/2010, προνοεί ότι: «Το τμήμα των κρατικής ιδιοκτησίας το οποίο δείχνεται στο σχέδιο του Παραρτήματος 1, με ανοικτό καφέ χρώμα και την ένδειξη “Δημόσια Παραλία”, θα αποτελεί δημόσια παραλία η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται ελευθέρα, ανεμπόδιστα και ασφαλισμένα από το κοινό. Η πρόσβαση προς την παραλία θα γίνεται από δημόσιους πεζόδρομους όπως φαίνεται σημειωμένη στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο.»

   4.2. Πρόσθετα ο όρος (18,2) της πιο πάνω Ειδοποίησης προνοεί ότι: «Η παραλία θα κατασκευαστεί, θα διαμορφωθεί και θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση από την Εταιρεία “Limassol Marina Ltd”, με βάση τις υποδείξεις και τους όρους των αρμοδίων Τμημάτων, Υπηρεσιών και Αρχών. Επίσης, εάν κριθεί από τις Αρμόδιες Αρχές αναγκαίο η Εταιρεία “Limassol Marina Ltd”, θα αναλάβει το κόστος της τοποθέτησης/εργοδότησης ναυαγοσωστών στην πιο πάνω παραλία.»

5. Στο παρόν στάδιο ο χώρος της παραλίας παραμένει περιφραγμένος, για λόγους ασφαλείας, ενόψει του γεγονότος ότι βρίσκεται σε περιοχή εργοταξίου. Εκτιμάται ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν σύντομα και η παραλία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό το καλοκαίρι του 2016.»Πρόσβαση στην τεχνητή παραλία στη δυτική πλευρά της μαρίνας Λεμεσού
4 Ιουλίου 2016
ΧΛ/ΧΘ/057/16

Προς:
κ. Γιώργο Λακκοτρύπη
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αγαπητέ κύριε υπουργέ,

Θέμα: Πρόσβαση στην τεχνητή παραλία στη δυτική πλευρά της μαρίνας Λεμεσού

Έχω πληροφορηθεί ότι η τεχνητή παραλία που δημιουργήθηκε στην δυτική πλευρά της μαρίνας Λεμεσού έχει περιφραχθεί με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η πρόσβαση στην παραλία.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε κατά πόσο έχετε πληροφορηθεί για την περίφραξη που κατασκευάστηκε και αποτρέπει την εύκολη πρόσβαση στην τεχνητή παραλία και κατά πόσο με βάση τα συμβόλαια που υπογράφηκαν, ο διαχειριστής της μαρίνας Λεμεσού μπορεί να εμποδίζει με περίφραξη την πρόσβαση στην τεχνητή παραλία. Τέλος παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν προτίθεστε να προβείτε με την λήψη μέτρων ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνητή παραλία.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών


Απάντηση:

23 Αυγούστου 2016
Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπου
Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Πρόσβαση ατην τεχνητή παραλία στη δυτική πλευρά της μαρίνας Λεμεσού

'Εχω οδηγίες από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ.ΧΛ/ΧΘ/057/16 και ημερομηνία 4 Ιουλίου 2016, σχετικά με το πιο πάνω Θέμα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Το θέμα της περίφραξης του χώρου της δημόσιας παραλίας που κατασκευάστηκε στο χώρο της μαρίνας Λεμεσού διερευνήθηκε και από το Υπουργείο.
Η εταιρεία μας πληροφόρησε άτι στα παρόν στάδιο ο χώρος παραμένει περιφραγμένος, για λόγους ασφαλείας, ενόψει του γεγονότος ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε περιοχή εργοταξίου,
Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα και θεωρηθεί ο χώρος ασφαλής η παραλία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό.

3. Εν τω μεταξύ η εταιρεία Limassol Marina Ltd με επιστολή της έθεσε διάφορα νομικής φύσης ερωτήματα σχετικά με το θέμα της διαχείρισης της εν λόγω παραλίας, τα οποία το Υπουργείο διερευνά με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Δρ. Στέλιος Χειμώνας
Γενικός Διευθυντής
Κοινοποίηση:
- Γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας
- Γενικά Ελεγκτή της Δημοκρατίας
- Δήμαρχο Λεμεσού
- Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
- Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή εταιρείας Lίmassol Marina Ltd