Υπ. ΓΦΠΠ: 12/10/2009

Γνωμάτευση για τη μαρίνα Λεμεσού

Έχω διαβάσει με προσοχή τη γνωμάτευση της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τη μαρίνα Λεμεσού και δεν το κρύβω ότι έχω εκπλαγεί.

Μεταξύ άλλων, το κείμενο της γνωμάτευσης παραθέτει μια σειρά από θέματα και δεκάδες όρους, με 14 από αυτούς να χαρακτηρίζονται στο κείμενο σαν "ουσιώδης".

Με την έκδοση όμως της γνωμάτευσης σημαίνει ότι το έργο θα προχωρήσει χωρίς να έχουμε επισυνάψει ολοκληρωμένους όρους προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ίσως να γνωρίζετε, μια από τις αδυναμίες της ισχύουσας νομοθεσίας είναι η έλλειψη αποτελεσματικής παρακολούθησης για την εφαρμογή των όρων που τίθενται από την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Με τη μορφή που έχει τώρα η γνωμάτευση για τη μαρίνα η παρακολούθηση  θα καταστεί σχεδόν αδύνατη.

Το κενό που μένει αναμένεται ότι θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί οι αιτητές απλά να διεκδικούν γνωματεύσεις έγκρισης που να περιέχουν συμβουλές για το τι άλλο να κάνουν.

Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η επιστολή προς το Τμήμα  Πολεοδομίας και Οικήσεως που περιλαμβάνει τη γνωμάτευση και να απαιτηθούν από την αιτήτρια εταιρεία να υποβάλει όλα όσα έχει υποδείξει η Επιτροπή Εκτίμησης και μόνο μετά από την εξέταση και έγκρισης τους να προχωρήσει η κατασκευή του έργου.

icon Γνωμάτευση ΜΕΕΠ για την Μαρίνα Λεμεσού (284.5 kB)