Απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας δημοσιεύματα για τα γήπεδα γκολφ
30/01/2008

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει αναφορικά με την υδροδότηση των γηπέδων γκολφ και των παρεμφερών αναπτύξεων, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην πολιτική για την ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ στην Κύπρο που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2005.

Η πολιτική αυτή καθόρισε, μεταξύ άλλων, τους τρόπους κάλυψης των υδατικών αναγκών των γηπέδων γκολφ, οι οποίοι κατά προτεραιότητα είναι η χρήση νερού από την επεξεργασία λυμάτων της ίδιας της ανάπτυξης, η χρήση νερού από την επεξεργασία λυμάτων κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων, η χρήση νερού προερχομένου από αφαλάτωση, κ.ά.

Το Υπουργείο Γεωργίας σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση των υδάτινων μας πόρων και την επιβάρυνση του υδατικού ισοζυγίου για ικανοποίηση των αναγκών των γηπέδων γκολφ.