ΦΡΙΞΟΣ ΔΑΛΙΤΗΣ "Φιλελεύθερος 18/12/2012"

ΟΧΙ μόνο δεν υποβαθμίζει αλλά αντίθετα αναβαθμίζει και προστατεύει το περιβάλλον η δημιουργία δύο γηπέδων γκολφ 6 και 7 στις διοικητικές περιοχές του Δήμου της Πόλης Χρυσοχούς και της Πελαθούσας της Επαρχίας Πάφου, υπογραμμίζουν με επιστολή τους προς τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος δεκαέξι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής. Στην επιστολή οι κοινοτάρχες Αργάκας, Πελαθούσας, Κινούσας, Μακούντας, Λυσού, Περιστερώνας, Νέου Χωριού, Αγ. Μαρίνας, Γιαλιάς, Πωμού, Χρυσοχούς, Στενής, Γουδίου, Σκούλλι, Φιλούσας Χρ. και Νέων Δημμάτων, υπογραμμίζουν ότι, «αφού

ενημερωθήκαμε πλήρως για το περιεχόμενο των πιο πάνω Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, θεωρούμε ότι, η προτεινόμενη ανάπτυξη όχι μόνο δεν επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά αντίθετα το αναβαθμίζει και το προστατεύει». Προσθέτουν ακόμα ότι, «πέραν τούτου και από σχετική ενημέρωση που είχαμε, η προτεινόμενη ανάπτυξη είναι απόλυτα συμβατή με τους στόχους και επιδιώξεις του Διαχειριστικού Σχεδίου, το οποίο εκπονήθηκε για την περιοχή αυτή από την εταιρεία Πανίκος Νικολαΐδης και Συνεργάτες, στους οποίους ανατέθηκε η ετοιμασία του Σχεδίου από εσάς σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες. Το Διαχειριστικό αυτό Σχέδιο μας παρουσιάστηκε σε Δημόσια Ακρόαση και εξ όσων γνωρίζουμε αυτό έχει τελικά υιοθετηθεί και εγκριθεί από εσάς».

 

Οι κοινοτάρχες στην επιστολή τους, υπογραμμίζουν με έμφαση ότι, εκτός του ότι η ανάπτυξη βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, θα προσφέρει και αποτελεσματική προστασία για την περιοχή ωοτοκίας των χελώνων.

Καταλήγοντας στην επιστολή τους, οι Κοινοτάρχες αναφέρουν ότι υποστηρίζουν πλήρως τη σύντομη αδειοδότηση και υλοποίηση του έργου, ενώ προσθέτουν ότι η δημιουργία του έργου έχει την πλήρη στήριξη του κράτους, καθώς στο τέλος Ιανουαρίου προγραμματίζεται να γίνει η κατάθεση του θεμέλιου λίθου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.