Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 77):

Κατασκευή ιδιωτικού φράγματος στην περιοχή «Ανατολικό» της Επαρχίας  Πάφου. Από έλεγχο που έγινε σε συνεργείο του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου στην Αγία Βαρβάρα στις 3.3.2010, παρατηρήσαμε την ύπαρξη μικρού φράγματος στην περιοχή "Ανατολικό".  Ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Διευθυντής Πάφου μας πληροφόρησε ότι το φράγμα, έχει κατασκευαστεί παράνομα από την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου, εδώ και πολλά χρόνια και χρησιμοποιείτο στο παρελθόν, από το παρακείμενο εργοστάσιο κατασκευής χάρτου του Συνεργατισμού, το οποίο έχει τερματίσει τη λειτουργία του. Με το κλείσιμο των βιομηχανιών Ανατολικού χρησιμοποιείται και πάλι από την Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Ο Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα του δεν έχει καμία ανάμειξη στη λειτουργία και παρακολούθηση του φράγματος αφού μέχρι τώρα οι αδειοδοτήσεις τέτοιων κατασκευών ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Επάρχου Πάφου. 
Το θέμα θα τύχει χειρισμού από το Τμήμα στα πλαίσια των προνοιών του Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου του 2010 για την ασφάλεια ταμιευτήρων και έκδοση αδειών υδροληψίας.