Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.035, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δύο χρόνια μετά την οριστική απόφαση των κρατικών αρχών να κατεδαφιστεί το φράγμα στην εκβολή του ποταμού Χαποτάμι, παρά την Πέτρα του Ρωμιού, που ανεγέρθηκε παράνομα σε κρατική γη για σκοπούς άρδευσης γηπέδων γκολφ, αυτό εξακολουθεί να είναι στη θέση του, επειδή είναι γεμάτο με νερό. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει το φράγμα μέχρι την 31η Μαΐου 2009.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εταιρεία έχει ετοιμάσει την απαιτούμενη μελέτη, έτσι ώστε με την κένωση του φράγματος να καταστεί δυνατή η κατεδάφισή του, όπως αναφερόταν στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης μετρητών, ώστε στο μεταξύ η εταιρεία να χρεώνεται για το νερό που χρησιμοποιεί από το φράγμα.»

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.035, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.035 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Γ. Περδίκη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 14.7.2011 και σας πληροφορώ ότι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με την υποστήριξη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου αξιολογούν το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του ιδιωτικού φράγματος στην περιοχή Χα-Ποτάμι στα Κούκλια, ώστε να διασφαλισθεί η βέλτιστη ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.»

ΣΠ/ΑΜ/Ap-23.06.009.05.02.035