Απάντηση ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2011 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.092, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.092 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κ. Χατζηγιάννη και αποστάληκε με την επιστολή σας με ημερομηνία 4.8.2011 και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

(α) Στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εκκρεμεί μόνο μια αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση γηπέδου γκολφ στην Αγία Νάπα (αιτητής Ayia Napa Forest Golf Ltd, αρ. αίτησης AMX/153/2010) η οποία υποβλήθηκε στις 23.4.2010 και αυτή αφορά εκμισθωμένη δασική γη.

(β) Για δεύτερο γήπεδο γκολφ στην Επαρχία Αμμοχώστου υποβλήθηκε Δήλωση Ενδιαφέροντος, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 61614 και ημερ. 16.2.2005, η οποία απορρίφθηκε στις 29.7.2009 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης δεδομένου ότι σε αυτή δεν προνοείτο η έκταση γης που ορίζεται στην αναφερόμενη Απόφαση. Κατά συνέπεια, δεν είναι ακριβής η αναφορά σε δεύτερη αίτηση που εκκρεμεί για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για γήπεδο γκολφ στην Επαρχία Αμμοχώστου.

(γ) Με βάση την αναφερόμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα 14 συνολικά γήπεδα γκολφ που ορίσθηκαν ως αναγκαία για την υλοποίηση της στρατηγικής εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου με τη συγκεκριμένη υποδομή δεν καθορίζονταν στο χώρο, ούτε κατανέμονταν στο σύνολο της επικράτειας. Ορίσθηκαν μόνο χωροθετικά και πολεοδομικά κριτήρια για την προεπιλογή των 14 μονάδων από τις αιτήσεις ενδιαφέροντος που θα υποβάλλονταν.

(δ) Το γήπεδο γκολφ που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, περιλαμβάνεται στα 14 γήπεδα που με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρήθηκαν αναγκαία για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Απόφασης ήταν η δημιουργία ενός κρίσιμου αριθμού γηπέδων γκολφ, ώστε να προσελκυσθεί στο νησί ειδική ομάδα επισκεπτών και ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται με το γκολφ της Εταιρείας Ayia Napa Forest Golf Ltd. Η οικιστική ανάπτυξη που συναρτάται με γήπεδα γκολφ ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός, αλλά κίνητρο για την επίτευξη του στόχου των 14 γηπέδων.»