Απάντηση 23.06.009.05.01.268

Απάντηση ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.268, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 21.10.2010, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ (χωρίς οικιστική ανάπτυξη) στην περιοχή Κάβο Γκρέκο λήφθηκε το 1997 πριν την υποβολή των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι, η ΕΕ ενημερώθηκε για το θέμα αυτό και η θέση της ήταν ότι το έργο μπορεί να εκτελεσθεί αφού αξιολογηθεί και εγκριθεί η Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων, σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την κατασκευή του γηπέδου γκολφ έχει υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, κρίθηκε όμως ότι ήταν ελλιπής και ζητήθηκαν περαιτέρω συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία αναμένεται να υποβληθούν.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προωθεί την ένταξη επιπρόσθετης περιοχής στο Δίκτυο Natura 2000, ως αντιστάθμισμα.

Όσον αφορά τη δημιουργία 2ου γηπέδου γκολφ στην περιοχή, το οποίο συνοδεύεται από αναπτύξεις, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για εκμίσθωση δασικής γης. Αντίθετα, το αίτημα της εταιρείας για ανταλλαγή δασικής γης στο Κάβο Γκρέκο με ιδιωτική γη, απορρίφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση ημερομηνίας 29.7.2009.

Όσον αφορά την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης για εξυπηρέτηση του υπό αδειοδότηση γηπέδου γκολφ στο Φασούρι, σε περιοχή που προστατεύεται με βάση τη Συνθήκη Ραμσάρ ενημερώνεστε ότι δεν αποφασίστηκε αδειοδότηση για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

Απάντηση ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2011 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.268, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό φακέλου 23.06.009.05.01.268 και ημερομηνία 21/10/2010, σχετικά με την ερώτηση του Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Γ. Περδίκη, για τα γήπεδα γκολφ, για να σας πληροφορήσω, μετά από διερεύνηση του θέματος με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τα ακόλουθα:

1. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για την εκμίσθωση δασικής γης που εντάσσεται στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» της περιοχής Κάβο Γκρέκο, θα πρέπει να ερωτηθεί σχετικά το αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

2. Αναφορικά με το ερώτημα για το στάδιο αδειοδότησης δύο γηπέδων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, διευκρινίζεται ότι εκκρεμεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μόνο μία αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στην Επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η αίτηση με αρ. ΑΜΧ/153/2010 (αιτητής Agia Napa Forest Golf ltd), η οποία υποβλήθηκε στις 23/4/2010 και αφορά εκμισθωμένη δασική γη (σε περιοχή του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000»). Το προτεινόμενο με την πιο πάνω αίτηση γήπεδο γκολφ προσμετρείται στον αριθμό των 14 γηπέδων γκολφ που προνοεί η σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνει οικιστική ή άλλη ανάπτυξη (μόνο τις απαραίτητες για τη λειτουργία του γηπέδου εγκαταστάσεις). Η αίτηση βρίσκεται υπό μελέτη και έχουν ζητηθεί από τους αιτητές, με σχετικές επιστολές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με ημερομηνίες 31/8/2010 και 4/10/2010, επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν την υδροδότηση (ολοκληρωμένη μελέτη υδροδότησης κ.λπ.), τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που υποβλήθηκε και την κυκλοφοριακή διαχείριση-οδικό δίκτυο, τα οποία ζητήθηκαν από τα αρμόδια κυβερνητικά Τμήματα, ώστε να είναι σε θέση να εκφέρουν τελικές απόψεις για την ανάπτυξη.

3. Σχετικά με την αναφορά σε δεύτερο γήπεδο γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με επιστολή του ημερομηνίας 10/5/2010 πληροφόρησε τους αιτητές ότι σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα δεδομένα της Δήλωσης Ενδιαφέροντος (π.χ. εξασφάλιση επιπρόσθετης γης), μπορούν να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία, ώστε να ενημερωθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς όμως να προδεσμεύεται η λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

4. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις.»