(κ)     Σύμβαση μίσθωσης κρατικής δασικής γης στην Αγία Νάπα για δημιουργία γηπέδου γκολφ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 13.6.2007, την εκμίσθωση μέρους του κρατικού δάσους Αγίας Νάπας, με σκοπό τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, με προϋπόθεση την υποβολή και έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και εξασφάλιση συγκατάθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000.

 

Η σύμβαση μίσθωσης υπογράφτηκε στις 2.1.2008 και σύμφωνα με τους όρους της, αυτή ενεργοποιείται με την έγκριση της πολεοδομικής άδειας ή με την πάροδο τεσσάρων χρόνων από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε από τα δύο προηγηθεί.

Ο μισθωτής υπέβαλε αίτηση για πολεοδομική άδεια τον Μάρτιο του 2010, η έκδοση της οποίας εκκρεμεί. Ενόψει της ενεργοποίησης της σύμβασης στις 14.6.2011 και για σκοπούς απαίτησης του μισθώματος για την περίοδο 14.6.2011-13.6.2012, το Τμήμα ζήτησε με επιστολή του ημερ. 10.1.2011 προς το ΤΚΧ, την εκτίμηση της αγοραίας αξίας της εν λόγω δασικής γης και τον υπολογισμό του αγοραίου ενοικίου. Παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις του Τμήματος, το ΤΚΧ δεν έχει μέχρι σήμερα υποβάλει τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί. Ο μισθωτής, με επιστολή του ημερ. 18.4.2011, ζήτησε από το Τμήμα την αναστολή της καταβολής του μισθώματος για δύο χρόνια, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.

Όπως προκύπτει, παρόλο που η σύμβαση ενεργοποιήθηκε εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει ακόμα καθοριστεί το μίσθωμα, αφού εκκρεμεί ο υπολογισμός της αγοραίας αξίας της γης από το ΤΚΧ, ενώ δεν έχει υποβληθεί ακόμα από την εταιρεία, η απαιτούμενη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, ούτε έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια.

Όπως μας πληροφόρησε ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 27.6.2012 αίτημα της εταιρείας για τροποποίηση της σύμβασης έτσι ώστε το μίσθωμα να καταβάλλεται μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, καθώς δεν έχουν ακόμα αρχίσει οι εργασίες κατασκευής του γηπέδου γκολφ.