Παράνομη κατασκευή κόλπου στο Κάβο Γκρέκο

Κατασκευάστηκε παράνομο από την εταιρεία κοντινής ανάπτυξης

 

;