Λεμεσός: Μία ακόμα περιοχή της Λεμεσού, του δυτικού παραλιακού μετώπου της πόλης, αναζητεί και φαίνεται ότι τελικά θα επιτύχει να επανεύρει μέσα στα επόμενα χρόνια, το χαρακτήρα της με την υλοποίηση νέων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των βιομηχανιών κτιρίων αλλά και τη δημιουργία νέων χρήσεων.

Μέσα από ένα μακρόπνοο σχέδιο που προωθεί ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στο οποίο θα περιλαμβάνονται μια σειρά από έργα υποδομής, σκοπείται η ουσιαστική αναζωογόνηση της δυτικής περιοχής της Λεμεσού και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής μεταξύ των δυο λιμανιών της πόλης, που για πολλές δεκαετίες, επικράτησε να αποκαλούμε «Καρνάγιο».

Τo σχέδιο εκπονείται από τον Αρχιτεκτονικό Οίκο Συμβούλων Μελετητών «Πολιτεία -Αρμός και Συνεργάτες» που εκπροσωπεί ο Ν. Μεσαρίτης, σύμβουλος αρχιτέκτονας και σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από το Δήμο, αναμένεται να είμαι έτοιμο μέχρι τέλος του χρόνου.

Με το σχέδιο θα καθορίζονται, πλέον, με σαφήνεια και αυστηρότητα οι χρήσεις γης, η εμπορική και τουριστική ανάπτυξη, η λειτουργική αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών διατηρητέων κτηρίων και ιδιαίτερα, η ανάδειξη και διατήρηση μέρους της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στη συγκεκριμένη περιοχή (οινοβιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες χαρουπιών κλπ).
Επιπρόσθετα, θα προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον, θα γίνουν οι κατάλληλες εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις ενώ θα ρυθμιστεί και η κυκλοφοριακή διαχείριση της περιοχής.

Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

Read Full Article