Απάντηση 23.06.008.01.038

Απάντηση ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2002 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.038, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2001, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου.

«Αναφορικά με τους σκυβαλότοπους στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου λειτουργούν τρεις σκυβαλότοποι. Ο πρώτος σκυβαλότοπος βρίσκεται σε περιοχή της κοινότητας Φρενάρους και εξυπηρετεί τα έξι κοινοτικά συμβούλια Σωτήρας, Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αυγόρου, Άχνας και Αχερίτου και το δήμο Δερύνειας, ο δεύτερος εξυπηρετεί το δήμο Αγίας Νάπας και ο τρίτος εξυπηρετεί το δήμο Παραλιμνίου και βρίσκονται στις οικείες δημοτικές περιοχές.

Ο πρώτος εκ των τριών σκυβαλότοπων βρίσκεται πλησίον του σημείου κορεσμού του και αντιμετωπίζονται ήδη προβλήματα στην ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του. Ο χώρος απόρριψης σκυβάλων του δήμου Αγίας Νάπας πρέπει να εγκαταλειφθεί, λόγω προβλημάτων που παρουσιάζει, ενώ ο χώρος απόρριψης σκυβάλων του δήμου Παραλιμνίου θα απαιτηθεί να εγκαταλειφθεί σύντομα.

Στην επαρχία Λάρνακας δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτοι χώροι απόρριψης σκυβάλων. Συγκεκριμένα, στις κοινότητες Πάνω Λεύκαρα, Λάγεια, Ορά, Βάβλα, Μελίνη, Οδού, Αγιοί Βαβατσινιάς, Κάτω Λεύκαρα, Μαρί, Ψεματισμένος, Άγιος Θεόδωρος, Κάτω Δρυς, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Κοφίνου, Σκαρίνου, Αβδελλερού, Κελλιά, Ορόκλινη και Ορμήδεια λειτουργούν καθ’ όλα οργανωμένοι σκυβαλότοποι, στους οποίους γίνεται απλή ταφή των σκυβάλων σε τάφρους.

Οι κοινότητες Λειβαδιών, Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς, Μενεού, Τερσεφάνου, Καλού Χωριού, Μαζωτού, Μεννόγειας, Αγκλεισίδων και Αλεθρικού εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο σκυβαλότοπο Λάρνακας στην περιοχή Τερσεφάνου και οι κοινότητες Κόρνου, Μοσφιλωτής, Πυργών, Δελίκηπου και Αγίας Άννας από το σκυβαλότοπο Κοτσιάτη.

Με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται γενικά από τους σκυβαλότοπους, οι Ενώσεις Κοινοτήτων Λάρνακας και Αμμοχώστου ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εξεύρεση νέου κοινού χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες εντόπισαν χώρο στην επαρχία Λάρνακας που κρίνεται προκαταρκτικά κατάλληλος για το σκοπό αυτό. Οι προσπάθειες για περαιτέρω προώθηση του θέματος αναστάλθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα, λόγω της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της κυβέρνησης, όσον αφορά τον οργανισμό/φορέα που θα πρέπει να συσταθεί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Ανεξάρτητα από το πιο πάνω πρόβλημα, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί τη δημιουργία κοινού χώρου απόρριψης σκυβάλων που θα εξυπηρετεί τις δύο επαρχίες, σε συνεργασία με τις Ενώσεις Κοινοτήτων Λάρνακας και Αμμοχώστου.»