Απάντηση 23.06.009.04.859

Απάντηση ημερομηνίας 15 Απριλίου 2010 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.859, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. 23.06.009.04.859 και ημερ. 1.3.2010 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι ο σκυβαλότοπος Βατί, λειτουργεί από το 1982. Κατ'αρχήν κάλυπτε τις ανάγκες των Δήμων της Λεμεσού, ύστερα όμως από την κατάργηση αρκετών σκυβαλότοπων της υπαίθρου, που ήταν αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών, δέχεται τα σκύβαλα εκατόν και πλέον Κοινοτήτων της Επαρχίας. Ο διαθέσιμος χώρος για εναπόθεση των σκυβάλων μειώνεται σταθερά και κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της Επαρχίας μέχρι τη λειτουργία της Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΜΟΔΣΑ) που θα ανεγερθεί στην περιοχή Πεντακώμου. Η περιοχή επέκτασης του σκυβαλότοπου αποφασίστηκε ύστερα από επιτόπου επίσκεψη και αφού λήφθηκαν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, από εκπροσώπους του Δήμου Λεμεσού, που είναι ο διαχειριστής του χώρου, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.»