Απάντηση 23.06.009.01.432

Απάντηση ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2008 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρίστου Πατσαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.432, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.432 και ημερομηνία 24 Μαΐου, 2007, του Βουλευτή κ. Γεώργιου Τάσου εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.432 και ημερ. 24 Μαΐου 2007, που υποβλήθηκε από τον βουλευτή κ. Γεώργιο Τάσου, της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Ενημέρωση για επιλογή του χώρου σαν Περιφερειακό Διαμετακομιστικό Σταθμό Σκυβάλων στην Κοινότητα Ξυλοφάγου έγινε προς τον Έπαρχο Λάρνακας και την Τοπική Αρχή.

(β) Στην Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει υποβληθεί από το Σύμβουλο Μηχανικό και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, γινόταν αναφορά και σε τυχόν συνέπειες στον περιβάλλοντα χώρο ή/και στην υγεία των κατοίκων.

(γ) Όφελος για την Κοινότητα θα ήταν ότι τα έξοδα μεταφοράς των σκυβάλων της Κοινότητας στον Περιφερειακό Διαμετακομιστικό Σταθμό θα ήταν τα ελάχιστα λόγω της απόστασης της Κοινότητας από το χώρο. Τυχόν ζημιές αναφέρονται όπως εξήγησα πιο πάνω στην Περιβαλλοντική Μελέτη που εκπονήθηκε.

(δ) Η επιλογή του χώρου κοντά στη Κοινότητα Ξυλοφάγου έγινε μετά από Τεχνοοικονομική Μελέτη που διεξήχθη από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

(ε) Ο Τεχνικός Σύμβουλος αφού έλαβε υπ’ όψιν του και άλλες περιοχές προχώρησε σε Τεχνοοικονομική Μελέτη όπου μετά από μια πολυκριτηριακή μέθοδο, κατάληξε στην περιοχή Ξυλοφάγου σαν την πιο κατάλληλη για εγκατάσταση Διαμετακομιστικού Σταθμού Σκυβάλων.

2. Ύστερα από την αρνητική στάση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου για τη δημιουργία του Διαμετακομιστικού Σταθμού μέσα στα όρια της Κοινότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, αποφάσισε να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής του Διαμετακομιστικού Σταθμού, στη βιομηχανική περιοχή Παραλιμνίου.

3. Για την προτεινόμενη θέση έχουν ήδη εκπονηθεί η Περιβαλλοντική και η Τεχνοοικονομική μελέτη, οι οποίες δείχνουν ότι η νέα θέση είναι κατάλληλη και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής.»