Απάντηση 23.06.009.02.429

Απάντηση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2008 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.429, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών επιστολή του Αν. Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με Αρ. Ερ.: 23.06.009.02.429 και ημερομηνία 21 Μαΐου, 2008 σχετικά με την ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.009.02.429 και ημερομηνία 18 Μαΐου, 2008 και με την παρούσα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Λειτουργοί του Τομέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν οδηγιών που τους εδόθησαν ευθύς αμέσως με την λήψη της πιο πάνω επιστολής επεσκέφθησαν το συγκεκριμένο χώρο στο Πισσούρι και διαπίστωσαν πράγματι το κάψιμο σκυβάλων και εντοπίσθηκαν και ψόφια ζώα. Κατόπιν είχαν συνάντηση με το Γραμματέα του Κ.Σ. Πισσουρίου, κατά την οποία συζητήθηκε το όλο θέμα, του εξέθεσαν τους κινδύνους που πολύ πιθανόν να υπάρξουν και ζήτησαν να μάθουν το τι ακριβώς συμβαίνει με τον χώρο αυτό.

(β) Ο Γραμματέας του Κ.Σ. Πισσουρίου απάντησε ότι το Κοιν. Συμβούλιο, δεν καίει τα σκύβαλα. Επειδή όμως ο χώρος αυτός δεν ελέγχεται, μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάψει τα σκύβαλα, ενώ υπάρχουν και άτομα, που μετά το κάψιμο σκυβάλων, παίρνουν μεταλλικά αντικείμενα που ευρίσκονται μέσα στον χώρο αυτό.

(γ) Οι Λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών συνέστησαν στο Γραμματέα του Κ.Σ. Πισσουρίου όπως αρμόδιοι του Κ.Σ. Πισσουρίου επισκέπτονται συχνά και επιθεωρούν το χώρο, έτσι ώστε να αποφεύγεται το κάψιμο των σκυβάλων που πιθανόν να δημιουργήσει πρόβλημα (πυρκαγιά). Ο Γραμματέας του Κ.Σ. Πισσουρίου δέχθηκε την εισήγηση των Λειτουργών του Υπουργείου Εσωτερικών.»