Τα προτεινόμενα PSAs θα αναφέρονται σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα αλλά θα μπορούν επίσης να διαμορφωθούν ανάλογα με την περιβαλλοντική δράση της χορηγού εταιρίας ή τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας όπου αυτό είναι δυνατό να εφαρμοστεί εφαρμόζεται.

Το θέμα και το περιεχόμενο του κάθε PSA θα συμφωνηθεί μεταξύ της χορηγού εταιρίας, του διαφημιστικό γραφείου DELEMA/McCANN ERICKSON, της εταιρίας παραγωγής Media Studios και του γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Το κάθε προτεινόμενο PSA θα έχει ενδεικτική διάρκεια 30". Κάποια θέματα προς συζήτηση είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ανακύκλωση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση αποβλήτων.

Στο τέλος κάθε PSA θα αναφέρονται τα ονόματα των συντελεστών ως εξής:

CYPRUS CSR MEDIA INITIATIVE
(Όνομα τηλεοπτικού σταθμού)
(Όνομα εταιρίας που θα χορηγήσει το PSA)
Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος
Media Studios
DELEMA /McCANN ERICKSON