Τα PSAs δεν έχουν σκοπό να αναδείξουν εταιρίες αλλά τις περιβαλλοντικές τους δραστηριότητες και ευαισθησίες. Σε κανένα μέρος του φιλμ δεν θα φαίνεται το λογότυπο μιας εταιρίας. Μπορούν όμως να φανούν οι εγκαταστάσεις και άτομα του προσωπικού εκεί και όπου χρειάζεται. Το όνομα όλων των συντελεστών της πραγματοποίησης των PSA θα φαίνονται στο τέλος με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην περιγραφή των PSAs.

Τα οφέλη για τις εταιρίες που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία είναι:

1. Ενίσχυση της αξιοπιστίας της εταιρίας μέσα από την περιβαλλοντική της δράση και απόκτηση εμπιστοσύνης του κοινού.
2. Προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρίας μέσα από έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα καλύψουν την πρωτοβουλία..
3. Η κάθε εταιρία χορηγός θα προβάλει το όνομα της στο τέλος του κάθε PSA το οποίο θα χορηγήσει.
4. Ο κάθε χορηγός θα μπορεί να προβάλει το PSA που θα χορηγήσει στην ιστοσελίδα του.
5. Όλα τα PSAs θα ενταχθούν κάτω από την πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ για την Εταιρική Υπευθυνότητα και θα έχουν την δυνατότητα προβολής τους μέσα από την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.
6. Η κάθε εταιρία χορηγός θα έχει μια σύντομη προβολή και παρουσίαση μέσα από την μηνιαία έκδοση του ΚΕΒΕ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ως αναγνώριση της ευαισθησίας τους σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
7. Ανάλογη αναφορά θα γίνεται και στην Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ κάτω από την ενότητα για την Εταιρική Ευθύνη.