2/6/2011

Παρουσίαση σε κοινό στον Ψευδά (θα υπάρχει και κοινό του χωριού Αγ. Άννας) "Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής - Κομποστοποίηση"

14/6/2011

Παρουσίαση στο American International School "Environment and Quality of Life"

16/6/2011

Παρουσίαση σε κοινό στη Moσφιλωτή "Τρόποι μείωσης των σκυβάλων, αύξηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης"

27/6/2011

Παρουσίαση στο Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα του πολίτη

27/6/2011

Παρουσίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου “Climate Change and Environmental Impact of Forest Fires in Cyprus”

29/6/2011

Παρουσίαση για το περιβάλλον σε νεολαία στη Λευκωσία (με γιο σας)

30/6/2011

Παρουσίαση σε κοινό στα Πυργά - Κομποστοποίηση