7/4/2011

Παρουσίαση στο Λύκειο Απ. Βαρνάβα “Βιοματικά Εργαστήρια Κύπρος και Περιβάλλον”

8/4/2011

Παρουσίαση στο Foley΄s School Λεμεσό "Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής"

11/4/2011

Παρουσίαση σε Εκδήλωση ΚΕΒΕ "Alternative energy and energy efficient buildings in Cyprus"

28/4/2011

Παρουσίαση στην Πάφο σε ex-patriots "Εnvironment and Quality of Life"